Kraje rozwijające się inwestują w fotowoltaikę

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jak podaje Bloomberg New Energy Finance, rok 2016 okazał się najlepszym okresem dla przyrostu mocy fotowoltaiki w krajach rozwijających się.

W samym 2016 zainstalowano 34 gigawaty dodatkowej mocy w 71 krajach rozwijających się. Rok wcześniej ta wartość wyniosła 22GW, a w 2011 - jedynie 3GW. To oznacza ponad 50% zwiększenie tempa w przeciągu zaledwie jednego roku oraz jedenastokrotne przyspieszenie w ciągu zaledwie 5 lat.

Dużą rolę w całym wzroście odegrały Chiny i Indie, które zbudowały instalacje o łącznej mocy odpowiednio 27 i 4,2GW. Co z pozostałymi dwoma gigawatami?

Zaraz po klasycznych liderach ulokowały się Brazylia, Chile, Jordania, Meksyk i Pakistan. Każde z nich zdublowało swoje udziały w fotowoltaice w trakcie 2016 roku.

Według Bloomberg New Energy Finance, rynek fotowoltaiczny w tych krajach opiera się głównie na tkz. venture capital. Prywatni inwestorzy z bogatszych krajów lokują swoje pieniądze w małe, dopiero rozwijające się firmy zajmujące się OZE. Jednocześnie dostarczają wsparcia menadżerskiego, mocno wpływając na proces zarządzania nią. W praktyce to wyraźne wzmocnienie przedsiębiorstwa, które jest połączone ze znaczną ingerencją w jego struktury. Działania takie wiążą się z dużym ryzykiem i są najczęściej wycelowane w firmy znajdujące się w początkowych stadiach rozwoju.Znalezione obrazy dla zapytania Jordan country6

Co powoduje duże zainteresowanie fotowoltaiką w tych regionach? Najważniejszym bodźcem była ciągle spadająca cena modułów, która pozwalała względnie tanio uzyskać sensowne ilości mocy. Warto też wspomnieć o problemach z siecią energoelektryczną, której słaba jakość lub brak mocno zachęca lokalną ludność do zainteresowania się rozproszoną energetyką.

Kolejną sprawą są dotacje. Organizacje takie jak Bank Światowy czy Azjatycki Bank Rozwoju bardzo chętnie wspierają finansowo projekty tego typu. Widzą w nich zarówno szansę na realny zwrot udzielonej pożyczki, jak i możliwość rozwoju dla całego regionu. Przykładem jest choćby niedawna informacja o przyznaniu Afganistanowi 44 milionów dolarów na podłączoną do sieci farmę o mocy 20MW. W tym samym czasie Bank Światowy przyznał hindusom ponad 100 milionów dolarów na rozwój fotowoltaiki i badania nad nią.

źródło : Bloomberg New Energy Finance

Zobacz również