W Pałacu Prezydenckim, 26 sierpnia 2014 roku odbyło się spotkanie dotyczące możliwości pogodzenia rozwoju energii wiatrowej z ochroną krajobrazu i ładu przestrzennego. Dyskusja odbyła się w ramach prezydenckiego Forum Debaty Publicznej. Resort infrastruktury i rozwoju reprezentował wiceminister Paweł Orłowski. 

W spotkaniu uczestniczyli również m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Prezes NIK, przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, organizacji pozarządowych i branżowych oraz posłowie. Głównymi motywami przewodnimi spotkania było zdefiniowanie roli i odpowiedzialności samorządów za ład w krajobrazie. Zastanawiano się jak można wpływać na ład krajobrazie.
 
Wiceminister Orłowski zwrócił uwagę na to, że problem poruszany podczas debaty ma wiele aspektów. – Kwestie, o których dyskutujemy nie dotyczą tylko relacji pomiędzy lokalizacją elektrowni wiatrowych i ich wpływem na krajobraz. Związane są też z takimi sprawami jak np. planowanie miejscowe, uspołecznienie tego procesu, uciążliwość instalacji wiatrowych dla ludzi, odszkodowania – powiedział.
Wiceminister podkreślił, że wszystkie propozycje zmian w prawie powinny być poparte dokładną analizą. – Musimy mieć pewność co do skutków regulacji, które chcemy wprowadzić – zaznaczył. – W naszej ocenie, i wynika to też z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, planowanie przestrzenne powinno być wciąż wzmacniane, przy czym na każdym poziomie musi być ono zsynchronizowane. To znaczy, że to co robimy na poziomie kraju ma wpływać na szczebel regionalny i lokalny – dodał.
 
Cel spotkania szczytny, ale znów za mało konkretów, za dużo demagogii… Czy naprawdę w naszym kraju krajobraz i źródła energii odnawialnej to wartości nie do pogodzenia?
 
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju