Kraków dołączył do programu Stop Smog

Kraków dołącza do rządowego programu Stop Smog. W ciągu najbliższych trzech lat do stolicy Małopolski trafi 34,5 mln złotych, które zostaną przeznaczone na walkę z zanieczyszczeniami powietrza. Na realizację programu miasto dołoży z własnych środków 15,5 mln złotych. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

termomodernizacja program Ryś

Jak poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu Stop Smog planowana jest realizacja 944 przedsięwzięć niskoemisyjnych. Dzięki programowi zostanie wymienionych 756 nieefektywnych źródeł ciepła, a 289 budynków zostanie poddanych termomodernizacji.

Kraków został 8 gminą z województwa małopolskiego, która uczestniczy w programie Stop Smog. Oprócz tego biorą w nim udział takie gminy jak Brzesko, Limanowa, Niepołomice, Skawina, Spytkowice, Sucha Beskidzka i Tuchów. W skali całego kraju takich gmin jest 11, z czego pozostałe 3 znajdują się w województwie śląskim (Pszczyna, Rybnik i Sosnowiec).

Jak informuje NFOŚiGW, wkrótce do programu Stop Smog dołączą dwie gminy z województwa mazowieckiego (Dąbrówka i Raszyn). Obecnie trwa proces podpisywania porozumień. Dzięki aktywności wszystkich samorządów – łącznie z Raszynem i Dąbrówką – na rzecz poprawy jakości powietrza zrealizowanych będzie 2 151 niskoemisyjnych inwestycji o łącznej wartości 112,3 mln zł, w tym 72,8 mln zł z budżetu państwa i 34,8 mln zł wkładu własnego gmin.

Paweł Mirowski - wiceprezes zarządu NFOŚiGW zwrócił uwagę na to, że gminy uczestniczące w programie są przykładem dobrych praktyk w wykorzystywaniu dostępnych środków dedykowanych na działania związane z walką o czyste powietrze. Jak podkreślił, dzięki 50 mln złotych, które zostaną wydane w Krakowie, oprócz wymiany źródeł ciepła poprawi poprawie ulegnie efektywność energetyczna budynków. 

- O 30 proc. zmniejszy się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i podgrzewania wody użytkowej, liczone łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych – powiedział wiceprezes Mirowski.

Kto może skorzystać z programu Stop Smog?

O dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych mogą starać się gminy, związki międzygminne, powiaty, a także związek metropolitalny w województwie śląskim.

Ile można otrzymać?

Wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie do 70 proc. kosztów inwestycyjnych. Brakujące 30 proc. stanowi wkład własny gminy/powiatu. W efekcie mieszkańcy gmin, które są położone na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa – mogą otrzymać dotację do 100 proc. kosztów przedsięwzięcia. Przy czym, średni koszt realizacji niskoemisyjnych inwestycji w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 tys. złotych.

Jakie są kryteria otrzymania dofinansowania?

Ostatecznym beneficjentem programu Stop Smog są osoby, których przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatkowo beneficjent musi m.in.: być właścicielem lub współwłaścicielem budynku będącego przedmiotem inwestycji, faktycznie zamieszkiwać lokal/budynek objęty przedsięwzięciem oraz złożyć do gminy wniosek o zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Skąd pochodzą środki na finansowanie programu Stop Smog?

Zadania związane z wdrażaniem programu, który jest finansowany z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, od 1 stycznia 2021 roku realizują Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW. Zasilenia finansowe programu przewidziano na lata 2019-2024. Do tej pory na jego realizację przeznaczono 180 mln zł. W obecnie prowadzonym naborze, od 31.03.2021 roku, do rozdysponowania było ponad 142 mln zł. Na lata 2022-2024 NFOŚiGW planuje przeznaczyć na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu Stop Smog aż 518 mln zł.

Zobacz również