Kraków przyjął regulamin Stop Smog. Miasto otrzyma 50 mln zł na antysmogowe inwestycje

Urząd Miasta Kraków poinformował, że jego przedstawiciele zawarli porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące realizacji rządowego programu Stop Smog. W ubiegłym tygodniu został przyjęty regulamin programu przygotowany przez miasto. Stolica Małopolski pozyska w ten sposób 50 mln zł na inwestycje z zakresu poprawy jakości powietrza. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Od 1 stycznia 2021 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z NFOŚiGW  przejęli od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zadania związane z wdrażaniem programu Stop Smog. Tym samym NFOŚiGW kontynuuje współpracę z gminami na mocy dotychczas zawartych porozumień o współfinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. 

Program Stop Smog jest przeznaczony dla gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Wśród takich jest właśnie Kraków. Program skierowany jest w szczególności do gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, tj. najmniej zamożnych gospodarstw w gminie. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięć obejmujących wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Paweł Ścigalski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza, poinformował na Twitterze, że w ubiegłym tygodniu Rada Miasta przyjęła regulamin realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu Stop Smog. 

Porozumienie podpisane pomiędzy NFOŚiGW a magistratem dotyczy współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych, ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów - Kraków pozyskał środki na wymianę lub likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w 944 budynkach jednorodzinnych na terenie gminy miejskiej Kraków.

Na realizację rządowego programu Stop Smog w latach 2021–2024 przeznaczone jest 50 mln zł, z czego kwota dofinansowania stanowi 69 proc. i wynosi 34,5 mln zł. To pierwsze tak duże bezzwrotne dofinansowanie na przedsięwzięcia z zakresu poprawy jakości powietrza, pozyskane przez miasto w ostatnich latach - wskazuje UM Kraków. 

Ścigalski w rozmowie z LoveKrakow.pl poinformował, że Kraków dopiero przyjął program, gdyż miał wcześniej do niego zastrzeżenia. Pierwotnie gmina w tym programie brała na siebie rolę inwestora, co mogło później stwarzać problemy związane z rozliczeniami. Poinformował, że zapisy programu zostały jednak zmienione z początkiem 2021 roku. W ramach modyfikacji skrócono z 10 do 5 lat okres po zakończeniu porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz beneficjenta, zmniejszono wymaganą redukcję na ciepło grzewcze do 30 proc., rozszerzono katalog kosztów kwalifikowanych o instalacje OZE oraz poprawiono niektóre warunki udziału mieszkańców w programie.

Kluczowe są zapisy uchwały antysmogowej

Pierwsza w Polsce uchwała antysmogowa została przyjęta dla Krakowa 15 stycznia 2016 roku i wprowadziła zakaz palenia węglem i drewnem na terenie całego miasta od 1 września 2019 r. To przełomowe rozwiązanie prawne było możliwe dzięki działaniom Krakowskiego Alarmu Smogowego, którego aktywiści zabiegali o jej wprowadzenie. Rok później, 23 stycznia 2017 roku po kampanii działaczy antysmogowych udało się doprowadzić do przyjęcia uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego. Od tego czasu aż 13 kolejnych województw przyjęło własne uchwały wzorując się na zapisach przyjętych w Małopolsce.

Uchwała zakłada, że wszystkie pozaklasowe kotły na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymogów co najmniej klasy 3., muszą zostać zlikwidowane do końca 2022 roku. Osobom, które nie dostosują się do tych przepisów będzie groził mandat do 500 zł lub kara grzywny do 5000 zł.

Źródło: UM Kraków, Stop Smog, LoveKrakow.pl, Licznik Kopciuchów, Twitter

Zobacz również