Od jutra, czyli od 12 marca zaczną obowiązywać nowe formularze wniosków o dotację na wymianę palenisk węglowych. 

Już od soboty będzie można złożyć wniosek w punktach Obsługi Mieszkańca (POM) w Galerii Bronowice oraz Galerii Bonarka.
Właśnie 12 marca wchodzi w życie uchwała  NR XXXVII/640/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 lutego 2016 roku zmieniającej PONE.
Stare wzory dokumentów też będą jeszcze przyjmowane – to ważna informacja dla osób, które mają już wypełnione dotychczas obowiązujące dokumenty. 
Wnioski są odpowiednio przygotowane dla beneficjentów nie będących przedsiębiorcami oraz dla przedsiębiorców. 


Wnioski do pobrania znajdują się na oficjalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa – TUTAJ


Jakie są główne zmiany w programie PONE? 
 
„Głównym celem przyjętych w lutym zmian do uchwały jest stworzenie jeszcze bardziej zachęcających warunków otrzymania dofinansowania do zadań, które w szczególności przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w Krakowie, tj. zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne i instalacji odnawialnych źródeł energii.
 
Regulacja wprowadza m.in.:
• Możliwość bezgotówkowego rozliczenia dotacji czyli przekazania środków bezpośrednio na konto wykonawcy realizującego zadanie, pod warunkiem przedstawienia dokumentów  potwierdzających wykonanie zadania objętego dotacją. Mieszkańcy zatem nie muszą dysponować swoimi środkami własnymi chyba, że dotacja będzie niższa niż koszt modernizacji.
• Nowe uproszczone wzory formularzy wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej oraz wzór umowy dotacyjnej. Rezygnujemy z wielu załączników, które mieszkańcy musieli dostarczyć razem z wnioskiem. Procedura gromadzenia wszystkich dokumentów koniecznych do złożenia wniosku znacznie wydłużała proces składania kompletnego wniosku o dotację. 
• Do końca marca powstanie lista rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców, realizujących zadania z zakresu zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, podłączenia ciepłej wody użytkowej, instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Oczywiście wnioskodawca będzie mógł wybrać czy skorzysta z przygotowanych na liście propozycji czy znajdzie firmę sam.” Komentował po obradach Witold Śmiałek, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. jakości powietrza.


 
Źródło: Redakcja GLOBEnergia