Odpowiednie zarządzanie energią może przynieść zarówno gminie, jak i indywidualnym użytkownikom wiele korzyści, pozwalając jednocześnie osiągnąć niemałe oszczędności.

Samorząd Jasła doskonale o tym wie – miasto wykonało bowiem wielki krok w kierunku lepszego wykorzystania potencjału drzemiącego w efektywnym gospodarowaniu energią i wykorzystaniu jej źródeł odnawialnych.

Jasło, położone w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, liczy prawie 37 000 mieszkańców. Urząd Miasta, świadomy wyzwań związanych z ochroną środowiska i klimatu, jest od 1989 r. członkiem Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, a od 2012 r. członkiem Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Biorąc udział w różnorodnych projektach krajowych i międzynarodowych, Jasło coraz bardziej rozwija wizerunek miasta proenergetycznego.

Mikroelektrownia na dachu przedszkola
W lutym 2011 r. na dachu Przedszkola Miejskiego nr 6 w Jaśle zamontowano mikroelektrownię wiatrową. Turbina o mocy 3 kW jest dodatkowym źródłem ogrzewania wody użytkowej i produkuje prąd o napięciu 24 V. W skład tego urządzenia, oprócz 7-metrowego trzonu turbiny i 4,5-metrowego śmigła, wchodzi również 8 akumulatorów. Nadwyżki energii są wykorzystywane do ogrzania pomieszczeń. Mikroelektrownia to pierwsza instalacja na budynku edukacyjnym w Jaśle wykorzystująca odnawialne źródła energii. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 195 566 zł, z czego wkład własny miasta to 52 803 zł. (…)
Biogazownia

Na terenie oczyszczalni ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle działa zespół urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z wykorzystaniem biogazu pochodzącego z ww. oczyszczalni, która wytwarza rocznie 600 tys. m 3 gazu. Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w formule „Zaprojektuj i wykonaj”. W rezultacie uruchomiono kocioł o mocy grzewczej 340–470 kW i dwa agregaty kogeneracyjne o łącznej mocy energetycznej 208 kWe i cieplnej 270 kWt. Miasto planuje wkrótce budowę kolejnej biogazowi, której projekt jest już gotowy. (…)

Edukacja ekologiczna
13 szkół z terenu Jasła uczestniczy w realizacji projektu EURONET 50/50 MAX, który finansowany jest ze środków programu Inteligentna Energia dla Europy. Metodolo-gia 50/50 zakłada aktywny udział uczniów w procesie zarządzania energią w budynkach oraz uczy ich ekologicznych zachowań przez konkretne działania. Zespół ds. energii wyposażony w odpowiedni sprzęt sprawdza temperaturę, natężenie światła i dostosowuje je do aktualnych potrzeb. Połowa ograniczonych w ten sposób kosztów zużycia energii wróci do szkół jako dodatkowy zastrzyk finansowy. Jednak najważniejszą korzyścią tego projektu jest wypracowanie dobrych, ekologicznych nawyków wśród najmłodszego pokolenia mieszkańców. (…)
Patrząc z perspektywy roku 2013, trzeba przyznać, że osiągnięcia Miasta Jasła w dziedzinie efektywności energetycznej, oszczędności energii i edukacji ekologicznej są ogromne. Chęci i motywacja do działania przekładają się na ciągłe poszukiwania nowych rozwiązań i pomysłów na zrównoważony rozwój miasta.

Paulina Kozubek Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Cały artykuł w numerze 3/2014
2014 03 GLOBEnergia