Aktualności Aktualności

Kredyt i dotacja do 6 000 zł na pompy ciepła w Małopolsce!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

KE

W ramach propozycji BOŚ Banku i WFOŚiGW w Krakowie, w zależności od rodzaju inwestycji, można uzyskać nawet 6 000 złotych na częściową spłatę kredytu bankowego na pompę ciepła! Zapraszamy po szczegóły!

Podstawa do dofinansowania

Bank Ochrony Środowiska podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w dniu 10 maja 2018 r. umowę umożliwiającą udzielanie preferencyjnych kredytów w roku 2018 na terenie województwa małopolskiego. W spłacie kredytu pomoże WFOŚiGW.

Preferencyjne kredyty przeznaczone są dla osób fizycznych,  które wymieniają węglowe kotły grzewcze na kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW lub pompę ciepła o mocy do 40 kW lub podłączają się do sieci ciepłowniczej, w tym geotermalnej, lub kupują i montują pompy ciepła o mocy do 40 kW przeznaczonej do ogrzewania budynku lub do ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

W 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeznaczył na ten cel 1 000 000,00 zł.

Weź kredyt, a WFOŚiGW pomoże Ci go spłacić

Wysokość pomocy finansowej zależy od rodzaju inwestycji. Jeśli inwestycja polega na wymianie kotłów grzewczych węglowych na

- kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 1 100,00 zł za 1 kW/mocy)
- pompę ciepła o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy)
- podłączenie do sieci ciepłowniczej, w tym geotermalnej (koszty kwalifikowane do 830,00 zł za 1 kW/mocy),

to dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu.

Jeśli inwestycja polega na zakupie i montażu pompy ciepła o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy) do ogrzewania budynku lub do ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej to dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 30 % kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 30 % kwoty kredytu.

Wymagania odnośnie kredytu

Według oficjalnych informacji, banki udzielać będą kredytów na okres nie przekraczający 8 lat.

Maksymalny okres realizacji inwestycji nie może przekroczyć 6 miesięcy, przy czym inwestycja musi zostać zakończona w terminie umożliwiającym przeprowadzenie kontroli przez Bank oraz złożenie przez Bank do Funduszu dokumentów wymaganych do rozliczenia dotacji przez Fundusz w terminie do dnia 30.11.2018 r.

Źródło: BOŚ Bank i WFOŚiGW