Kredyty antysmogowe są już dostępne w pierwszych bankach spółdzielczych

Dobra wiadomość dla przyszłych beneficjentów programu Czyste Powietrze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że kredyty z dotacją w ramach programu są już dostępne w Banku BPS oraz pierwszych bankach spółdzielczych zrzeszenia BPS.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

16 grudnia 2021 roku w Zrzeszeniu BPS ruszyła ścieżka bankowa programu Czyste Powietrze. Klienci pierwszych Banków Spółdzielczych zrzeszenia BPS i Banku BPS mogą już składać wnioski o Kredyt Czyste Powietrze i jednocześnie wnioski o dotację w ramach programu. Wszystkie banki Spółdzielcze w ramach zrzeszenia BPS będą sukcesywnie przystępować do realizacji programu.

- Włączenie Banku BPS i Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS, które mają swoje placówki w mniejszych miejscowościach, to dla nas ważna droga dotarcia z programem „Czyste Powietrze” do Polski gminnej i powiatowej – komentuje Paweł Mirowski, Wiceprezes NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz liczy na jeszcze większe zainteresowanie „ścieżką bankową” w Czystym Powietrzu po włączeniu się Banków Spółdzielczych, które są najbliżej lokalnych społeczności.

W Banku BPS Kredyt Czyste Powietrze jest oprocentowany 7,2 proc. w skali roku, prowizja wynosi 4,5 proc., a RRSO 10,83 proc.

Dlaczego warto skorzystać z kredytu w ramach programu Czyste Powietrze?

Spłata kredytu w programie Czyste Powietrze zostanie w części pokryta z dotacji. Warunkiem jest przeznaczenie co najmniej 95 proc. kwoty kredytu na realizację przedsięwzięć określonych programem Czyste Powietrze (tzw. koszty kwalifikowane), a pozostałe 5 proc. – na koszty związane bezpośrednio z programem.

Procedura ubiegania się o Kredyt Czyste Powietrze przebiega analogicznie jak w przypadku innych kredytów gotówkowych, z tą różnicą, że równolegle z badaniem zdolności kredytowej Klienta, bank przeprowadza weryfikację pod kątem spełnienia kryteriów skorzystania z programu. Wśród wymaganych dokumentów są m.in.: odpis księgi wieczystej umożliwiający weryfikację danych dotyczących nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, czy zaświadczenie z gminy potwierdzające wysokość dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby składającej wniosek o dotację.

NFOŚiGW wyjaśnia, że po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej oraz pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację, Klient podpisuje w Banku Spółdzielczym lub w Banku BPS dwa dokumenty: umowę kredytową i wniosek o dotację. Następnie należy poczekać na decyzję właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) – do 14 dni kalendarzowych.

Ekologiczne przedsięwzięcie należy rozpocząć nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dotację w Banku i zrealizować je w ciągu 18 miesięcy. Rozliczenie dotacji następuje w całości po zakończeniu przedsięwzięcia.

Program Czyste Powietrze 

Program Czyste Powietrze to największy projekt w Polsce, który służy skutecznej poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację przewidziano dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Ekologiczne zmiany, na które można uzyskać dotację, to m.in.:demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, zakup i instalacja nowego źródła ogrzewania (np. pompa ciepła, gazowy kocioł kondensacyjny), podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymiana okien, ocieplenie budynku czy instalacja paneli fotowoltaicznych.

Źródło: NFOŚiGW

Zobacz również