W wydaniu, otwierającym sezon wakacyjny prezentujemy nowe trendy i wiele ciekawych zjawisk w branży OZE!

Elektromobilność w przemyśle – moda na ekokonwersje

Elektromobilność jest zjawiskiem pojawiającym się w coraz to nowych dziedzinach naszego życia. Wykorzystanie energii elektrycznej do napędzania pojazdów dotychczas wykorzystujących paliwa ropopochodne rozwinęło się na tyle, że zasadne okazuje się postawienie pytania o pojazdy elektryczne w przemyśle.

„RRSO to tylko jeden z elementów branych pod uwagę przez osoby zainteresowane kredytem na PV” – Wywiad

Sektor bankowy wkracza w kredytowanie instalacji fotowoltaicznych – to już pewne! Porównując kredyty i szukając ofert poszczególnych banków napotkaliśmy ofertę Ikano Banku, oferującą kredyty na ofertę IKEA  „Energia Słoneczna dla Domu”. Na ten temat rozmawiamy z Sylwestrem Pedowiczem, Dyrektorem Oddziału Ikano Banku w Polsce.

Instalacje fotowoltaiczne a planowanie przestrzenne

Podstawowym instrumentem realizacji polityki przestrzennej na szczeblu gminy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Od jego treści zależy dopuszczalność realizacji każdej inwestycji, w tym także budowy farmy fotowoltaicznej. Co w sytuacji, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w ogóle nie przewiduje lokalizacji instalacji OZE albo też nie został sporządzony?

Jaką moc instalacji PV dobrać do budynku z pompą ciepła?

W naszym kraju widoczne wzrosło zainteresowanie ogrzewania domu za pomocą pomp ciepła oraz montażem instalacji fotowoltaicznej, które stały się już częstym elementem na dachu domku jednorodzinnego.

Najmłodsza geotermia w Polsce – Poddębice!

Występowanie w rejonie Poddębic wód termalnych zostało po raz pierwszy stwierdzone w latach 1968 – 1977 kiedy w rejonie miasta wykonano liczne odwierty badawcze. Jednak dopiero w 2010 roku wykonano odwiert eksploatacyjny o głębokości 2,1 km, ujmujący wody poziomu dolnokredowego. Instalacja rozpoczęła pracę w 2013 roku.

Niezagospodarowane ujęcia wód termalnych w Polsce!

Od lat 50-tych na obszarze Polski prowadzono liczne prace wiertniczne mające na celu rozpoznanie warunków występowania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Przyczyniły się one do lepszego poznania budowy geologicznej kraju, w niektórych zaś przypadkach natrafiono na złoża wód termalnych.

A to nie wszystko! Zapraszamy do lektury!


Czytaj cały numer TUTAJ


Pobierz aplikację mobilną i czytaj wygodnie na smartfonie i tablecie!

POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia+ !

AppStore

  GooglePlay

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia