Krzywa grzewcza – jak poprawnie ją ustawić? Typowe problemy i ich rozwiązania

Dla utrzymania idealnej temperatury w pomieszczeniu ustawienie krzywej grzewczej jest priorytetem. Z krzywą grzewczą spotkamy się praktycznie w każdej instrukcji obsługi urządzeń grzewczych, nie tylko pomp ciepła. Dobre ustawienie krzywej grzewczej jest kluczowe dla prawidłowej pracy tego urządzenia i korzystania z jego bezobsługowości w praktyce. Warto więc wiedzieć jak poprawnie obchodzić się z krzywą grzewczą i jak sobie radzić z ewentualnymi problemami, które pojawiają się podczas jej ustawiania. W jaki sposób skalibrować krzywą grzewczą i czym skutkuje jej niepoprawne ułożenie? Gdzie zamontować czujnik temperatury? Na te wszystkie pytania odpowiada Jakub Traczyk, product manager w firmie Panasonic.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Czym jest krzywa grzewcza? 

Krzywa grzewcza to nic innego jak zależność temperatury wody w instalacji, którą wytwarza urządzenie grzewcze oraz temperatury powietrza zewnętrznego. Zawsze należy dążyć do ustawienia krzywej grzewczej w taki sposób, aby przy różnych temperaturach zewnętrznych osiągnąć jednakową temperaturę w pomieszczeniu w budynku.

Jak działa krzywa grzewcza?

Dla przykładu poniżej pokazano dwie krzywe dwupunktowe, pierwsza dla instalacji grzejnikowej, druga dla instalacji ogrzewania podłogowego.

krzywa grzewcza, panasonic
Przykładowe krzywe grzewcze: 1. Krzywa dla ogrzewania konwekcyjnego, 2. Krzywa dla ogrzewania podłogowego, Źródło: materiały Panasonic

Główną regułą kalibracji krzywej grzewczej jest manipulacja dwoma dostępnymi punktami, które odpowiadają progowym temperaturom zewnętrznym. Na osi pionowej ustawiamy dwie temperatury: niższą i wyższą. Niższa temperatura to temperatura progowa, przy której pompa ciepła zwiększa temperaturę wody na zasilaniu w zależności od temperatury zewnętrznej. Wyższa temperatura to wartość, która przy minimalnej progowej temperaturze zewnętrznej jest osiągana i podawana do instalacji. Co to oznacza w praktyce?

Jak możemy zaobserwować na wykresie, przy temperaturze zewnętrznej na poziomie -10°C i niższej, pompa ciepła będzie podgrzewać wodę do temperatury 55°C. Z kolei przy temperaturze zewnętrznej 13°C pompa ciepła będzie wytwarzać wodę o temperaturze 35°C. Pomiędzy temperaturą -10°C a 13 °C, pompa ciepła będzie podgrzewała wodę do temperatury od 35°C do maksymalnie 55°C. Wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej temperatura na zasilaniu pompy ciepła będzie rosnąć

komentuje Jakub Traczyk, product manager w firmie Panasonic.

Warto dodać, że choć w przypadku ogrzewania podłogowego i ogrzewania grzejnikowego - krzywe wyglądają nieco inaczej, to zasada ich działania jest taka sama.

Co w przypadku źle ustawionych parametrów krzywej grzewczej?

Źle ustawiona krzywa grzewcza wpływa na warunki odczuwane w pomieszczeniach. Gdy krzywa grzewcza ustawiona jest zbyt wysoko, musimy liczyć się z przegrzanym budynkiem, a także zwiększonymi kosztami eksploatacji. Gdy krzywa ustawiona jest zbyt nisko, budynek będzie niedogrzany, a w pomieszczeniu będzie zbyt chłodno. W obu przypadkach musimy też liczyć się z brakiem lub ograniczeniem komfortu cieplnego. W jaki sposób ustawić więc krzywą grzewczą?

Ustawienia krzywej grzewczej

Poniżej wyróżniliśmy główne problemy oraz ich rozwiązania dotyczące kalibracji krzywej. Są to najłatwiejsze sposoby na dopasowanie odpowiedniej temperatury, aby móc cieszyć się komfortem cieplnym w domu. 

  • Problem 1. Gdy jest zawsze zimno – należy podnieść całą krzywą do góry,
  • Problem 2. Gdy jest zawsze za ciepło – należy obniżyć całą krzywą w dół,
  • Problem 3. Gdy jest za ciepło poza mrozami, lecz podczas mrozów jest w porządku – należy obniżyć krzywą tylko w prawej części wykresu,
  • Problem 4. Gdy jest za zimno poza mrozami, a podczas mrozów jest w porządku - należy podwyższyć krzywą tylko w prawej części wykresu,
  • Problem 5. Gdy jest za ciepło w podczas mrozów, a poza mrozami jest w porządku - należy obniżyć krzywą tylko w lewej części wykresu,
  • Problem 6. Gdy jest za zimno w podczas mrozów, lecz poza mrozami jest w porządku - należy podwyższyć krzywą tylko w lewej części wykresu.

Pamiętajmy, że kalibracja nie jest łatwa i wymaga zmiany wielu parametrów, a także dopasowania nachylenia krzywej grzewczej do specyfiki budynku.

Ustawienie krzywej grzewczej to tak naprawdę proces. Rzadko udaje się ustawić krzywą grzewczą idealnie już za pierwszym razem. Czasami prawidłowe ustawienie krzywej grzewczej trwa nawet cały sezon grzewczy

mówi Jakub Traczyk, product manager w firmie Panasonic.

Warto dodać, że w sterowniku można zmieniać położenie krzywej grzewczej równolegle, czyli przesuwać całą krzywą w górę lub w dół do wartość +5°C lub -5°C, w krokach co 1°C. 

Kalibracja krzywej grzewczej nie jest najłatwiejszym zadaniem, jednak po osiągnięciu idealnego ustawienia pozwala na bezobsługowe działanie pompy ciepła, wysoką efektywność systemu oraz komfort mieszkańców.

Czujnik temperatury a ustawienie krzywej grzewczej

Skąd wiadomo w jaki sposób ustawić krzywą grzewczą? Wiemy, że krzywa grzewcza to tak naprawdę korelacja temperatury zewnętrznej i temperatury wody na zasilaniu pompy ciepła. Do ustawień potrzebna jest więc znajomość temperatury zewnętrznej. Pomiar temperatury odbywa się poprzez czujnik zewnętrzny. Należy więc uważać, by zapewnić mu dobre miejsce do pomiaru. Standardowo czujnik montowany jest z tyłu jednostki zewnętrznej pompy ciepła. Jeżeli jednak pompa ciepła znajduje się po nasłonecznionej stronie budynku, istnieje ryzyko, że czujnik będzie pokazywał nieprawidłowy odczyt temperatury zewnętrznej, więc będzie wpływał na błędne ustawienie krzywej grzewczej.

W mroźny dzień możemy mieć niedogrzany dom tylko dlatego, że nasz czujnik temperatury został ogrzany promieniami słonecznymi i pokazuje nieprawidłową temperaturę zewnętrzną. Nie należy lekceważyć dylematów związanych z czujnikiem, ponieważ w bardzo istotny sposób wpływa on na pracę całego układu

przestrzega ekspert.

Temu problemowi łatwo jednak zaradzić. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie akcesoryjnego czujnika temperatury, który można skierować na inną stronę świata lub do miejsca zacienionego, które będzie wskazywało faktyczną temperaturę zewnętrzną.

Artykuł powstał na podstawie materiałów z cyklu Webinarowa Środa

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia