Global Solar Off-Grid Semi-Annual Market Report July December 2015 donosi, że w ciągu ostatnich 3 lat ponad 27 milionów osób zostało beneficjentami solarnych systemów off-grid.

 
W sumie w 2. połowie roku 2015 sprzedanych zostało ponad 4 miliony markowych urządzeń off-grid o zweryfikowanej jakości. 54,3% produktów sprzedanych zostało w Afryce Subsaharyjskiej. W Azji Południowej, gdzie sprzedano 39% z 4 milionów urządzeń, za aż ponad 90%, odpowiadają Indie. Jest to kraj, który przoduje w sprzedaży solarnych urządzeń off-grid, wszystkie inne kraje pozostawiając daleko w tyle.
 
Nieco ponad połowę zgłaszanej sprzedaży jednostkowej (2 210 017 jednostek/ ponad 25 mln $ przychodu) stanowiły pojedyncze urządzenia fotowoltaiczne charakteryzujące się najmniejszymi mocami (do 1,5 Wp). Jest to trend zauważalny we wszystkich regionach. 
 
Urządzenia o mocy 1,5 do 3 Wp, dedykowane do zasilenia pojedynczego światła i ładowania telefonu komórkowego, stanowiły około 38% ogółu sprzedaży jednostkowej (1 581 669 jednostek/prawie 70 mln $ przychodu).
 
Zgodnie z oczekiwaniami liczba sprzedanych urządzeń maleje, im większe i droższe urządzenia rozpatrujemy. Ich łączna sprzedaż wyniosła prawie 290 000 sztuk na około 18 mln $ przychodu.
 
Prawie 50 000 sprzedanych w 2. połowie roku 2015 produktów to urządzenia o mocy wystarczającej do zasilenia gospodarstwa domowego (od 21 do ponad 100 Wp).
Obserwując dynamikę rozwoju sektora, można zauważyć, że do końca roku 2014 sprzedaż produktów stale rosła, aby w kulminacyjnym momencie zanotować wzrost o 123% w 1. połowie 2013 roku. W 1. połowie roku 2015 odnotowano spadek sprzedaży, z którego sektor wyszedł w kolejnym półroczu, kiedy wiodącym producentom na rynku udało się pokonać ograniczenia łańcucha dostaw.
 
Szacunki dotyczące wpływu sektora na społeczeństwo, będącego w korelacji z odnotowaną sprzedażą urządzeń, zostaną wykonane przy użyciu zestandaryzowanych miar wpływu tego sektora, będących własnością stowarzyszenia Global Off-Grid Lighting Associaton. Zaprezentowane będą one odrębnie w nadchodzącym raporcie GOGLA. 
 
Mimo że raport jest jedną z dwóch części najbardziej kompleksowego źródła informacji o zmianach dynamiki i trendach na słonecznym rynku off-grid (drugą część stanowi „Off-Grid Solar Market Trends Report” z lutego roku 2016), należy pamiętać, że dane opracowane w raporcie są ograniczone do danych dostarczonych przez 31 firm za pośrednictwem formularza internetowego, z których 26 firm to producenci urządzeń, a 5 zajmuje się wyłącznie dystrybucją produktów.
 
Źródło: Global Solar Off-Grid Semi-Annual Market Report,  gogla.org