Bloomberg New Energy Finance (BNEF) za najbardziej niezawodnego i wiarygodnego (ang. bankable) producenta modułów PV na świecie uznał firmę Trina Solar Limited (Changzhou, China).  

 
W badaniu przeprowadzonym przez BNEF najważniejsi interesariusze fotowoltaiczni pytani o 50 różnych marek modułów PV w 100% stwierdzili, że Trina Solar było najbardziej wiarygodną firmą, co potwierdza wiodącą pozycję spółki na rynku PV.
 
Raport szczegółowo opisuje wyniki badania przeprowadzonego przez BNEF, mając na celu identyfikację, który z producentów jest najbardziej obiecujący do uzyskania finansowania przez banki komercyjne. Uczestnicy badania, którymi były banki, konsultanci techniczni, wykonawcy, zarządzający aktywami oraz niezależni producenci energii elektrycznej z całego świata, zostali zapytani, którą markę PV uważają za najbardziej wiarygodną finansowo na podstawie własnych kryteriów wewnętrznych (zazwyczaj były one oparte o jakość produktów i siłę finansowania producenta). 
 
Trina Solar będący na szczycie  50 najlepszych producentów modułów PV, był jedyną firmą, której wiarygodność została potwierdzona w 100% przez wszystkich respondentów. Raport szczegółowo pokazuje również, jak moduły Trina Solar zostały wykorzystane w większej ilości projektów finansowania dłużnego niż moduły jakiegokolwiek innego producenta od 2014 roku, mając zabezpieczone środki na ponad 1,2 GW dla 15 różnych projektów śledzonych przez bazę BNEF. Baza BNEF nie jest w pełni wystarczająca, ale zawiera prawie 14 tysięcy finansowanych projektów słonecznych z całego świata. 
 
Wypowiadają się na temat wyników raportów, Teresa Tan, dyrektor finansowy Trina Solar, powiedziała: „Wnioski z tego raportu są bardzo pozytywne i jesteśmy przekonani, że stanowią one kolejne potwierdzenie naszej pozycji lidera w branży na całym świecie. Trina Solar szczyci się trwałością i wytrzymałością w prowadzeniu działalności gospodarczej, a ostatnie doniesienia są potwierdzeniem naszej akceptowalności przez banki i są pewnego rodzaju nagrodą za nasze wysiłki.
 
Zawsze staramy się dostarczyć finansowanie przez banki dla rozwiązań fotowoltaicznych, które są innowacyjne i zapewniają najlepsze zyski dla naszych klientów. My zainwestowaliśmy i będziemy nadal inwestować w jakość i wydajność naszych modułów PV, aby upewnić się, że mogą one dostarczać najwyższej wydajności, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długo terminowej.” 
 
Źródło: solarserver.com