Kto zapłaci za recykling Twojego magazynu energii?

Krótka odpowiedź - już za to zapłaciłeś przy zakupie. Twój instalator zabierze stary magazyn energii przy jego wymianie. Nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów. To powód do zadowolenia. Masz jedno zmartwienie mniej. To była ta krótka wersja odpowiedzi na tytułowe pytanie. A ta dłuższa?

Zdjęcie autora: Dawid Kaczmarczyk
Zdjęcie autora: Dawid Kaczmarczyk

Dawid Kaczmarczyk

Redaktor
bateryjny magazyn energii

Podziel się

Już za to zapłaciłeś przy zakupie

Temat recyklingu elementów instalacji OZE jest teraz bardzo mocno eksploatowany. Warto wiedzieć, że podstawą dyskusji w temacie magazynów energii jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Stwierdza ona wyraźnie, że:

Art. 27. 1. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów

Zatem to dystrybutor wprowadzający akumulatory na rynek polski jest zobowiązany do ich dalszego recyklingu i ostatecznego unieszkodliwienia. Co istotne - jest on zobowiązany nie tylko do zorganizowania tego przedsięwzięcia, ale też do sfinansowania. Oczywiście w praktyce oznacza to, że cena recyklingu wliczona jest w cenę początkową. I tak w jednym sklepie internetowym:

  • Cena magazynu energii BYD 5,12 kWh wynosi 21 000 zł, w tym recykling 57,09 zł 
  • Magazyn energii 7,68 kWh kosztuje 29 500 zł, w tym recykling 79,88 zł

Przy okazji, magazyny energii umierają raczej powoli. Podczas normalnej eksploatacji degradacja o 20% pojemności zabierze im 12-14 lat. W teorii taki spadek można już uznać za usterkę i zakupić nowy magazyn. W mojej ocenie to jednak marnotrawstwo. Taki magazyn można spokojnie jeszcze użytkować, zapewne nawet kilka lat.  Co jednak, gdy zdecydowanie przyjdzie czas na update sprzętu?

Twój instalator zabierze stary magazyn energii przy jego wymianie

Obowiązkiem Twoim, jako użytkownika końcowego, jest przekazanie zużytych baterii przemysłowych komuś, kto się tym dalej zajmie, najlepiej firmie instalacyjnej, która przyjedzie, zgodnie ze sztuką zdemontuje i zabierze stary magazyn energii, montując na miejscu nowy (równolegle można wymienić / zreperować inwerter, panele fotowoltaiczne będą działać w najlepsze).

Oprócz tego magazyn energii możesz przekazać (zgodnie z art. 45.2.):

  • dystrybutorowi
  • zakładowi przetwarzania zużytych baterii przemysłowych

Demontaż magazynu energii wymaga jednak odpowiednich uprawnień stąd kontaktem powinna być firma instalacyjna OZE.

Nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów?

Specjaliści zawołają zapłaty za demontaż starego magazynu energii, jego wywózkę i montaż nowego, ale to tyle. Nie poniesiesz dodatkowych kosztów recyklingu ani utylizacji. Firma instalacyjna też nie. Na potwierdzenie ponownie fragment ustawy:

Art. 31. 1. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika końcowego potrzeby odbioru (...) zużytych akumulatorów przemysłowych (...) wprowadzający baterie lub akumulatory, który wprowadził je do obrotu, jest obowiązany do odebrania od użytkownika końcowego, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, tych baterii i akumulatorów, w ilości nie większej niż ilość przekazana temu użytkownikowi końcowemu, i przekazania ich do przetwarzania i recyklingu.

Masz właśnie jedno zmartwienie mniej.

Oczywiście możesz mieć dalsze pytania. Czy baterie zostaną odpowiednio unieszkodliwione? Co się z nimi dalej stanie? Czy prawo się nie zmieni? W rzeczywistości system jest nieco bardziej złożony, niż opisaliśmy w tym artykule. Ale nikomu w Europie nie zależy na stosach toksycznych odpadów, a ponadto wielu zależy na pozyskaniu drogiego litu ze starych magazynów energii.

Poza tym podobne zasady działają od lat jeśli chodzi o stare akumulatory kwasowo-ołowiowe i system sprawuje się dobrze.