Kto zorganizuje ONZ-towski szczyt klimatyczny w Polsce?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jak ogłosił minister środowiska Marcin Korolec za zorganizowanie listopadowego szczytu klimatyczngeo odpowiedzialne będą Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Pierwszy przetarg ogłoszony w tej kwestii przez Ministerstwo Środowiska w lipcu został unieważniony z powodu wątpliwości co do zachowania niektórych firm. "W sierpniu nastąpiło otwarcie ofert i okazało się, że najniższa oferta składana przez jedną z firm jest o blisko 14 mln zł wyższa niż to, co mieliśmy zarezerwowane w naszym budżecie. W związku z tym przetarg został unieważniony" - powiedział Korolec. Dodał, że organizatora tegorocznego szczytu resort wybrał w piątek w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Minister poinformował, że podpisana z Targami Poznańskimi umowa opiewa na 34,095 mln zł. Ministerstwo na organizację 19. szczytu klimatycznego planowało wydać 34,23 mln zł, natomiast najtańsza przedstawiona w przetargu oferta warta była ponad 46 mln zł.

"W związku z tym, że mamy dwa miesiące do rozpoczęcia konferencji, musieliśmy podjąć szybkie kroki. Jak informuje PAP Międzynarodowe Targi Poznańskie to publiczna spółka, w której 60% udziałów ma Skarb Państwa, a 40% - miasto Poznań. Pięć lat temu MTP robiły już taką konferencję w Poznaniu. Jest to firma sprawdzona, z doświadczeniem" - ocenił Korolec.
Konferencje klimatyczne ONZ (tzw. COPy - Conferences of the Parties) są cocznymi globalnymi spotkaniami, podczas których państwa Organizacji Narodów Zjedonczonych negocjują  działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska organizowała już wcześniej szczyt klimatyczny ONZ. Konferencja w Warszawie odbywać się będzie od 11 do 22 listopada. W 2008 r. Poznań gościł ponad 10 tys. osób, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych i blisko 190 delegatów z państw członkowskich Narodów Zjednoczonych.
Źródło: Puls Biznesu