Którą pompę ciepła wybrać? Na pewno nie tę!

Niemiecki gigant chemiczny BASF oraz koncern energetyczny MAN Energy Solutions połączyły siły by wybudować jedną z największych pomp ciepła na świecie. Pompa ciepła powstanie w Ludwigshafen i będzie produkowała 150 ton pary na godzinę. Jej mocy to aż 120 MW!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Pompa ciepła dla przemysłu

Projekt tej pompy ciepła ma w istotny sposób przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzenie pompy ciepła, pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 w produkcji chemicznej oraz ograniczenie zużycia gazu ziemnego w zakładzie przemysłowym.

Para z zielonej energii elektrycznej

Zastosowanie pompy ciepła umożliwia produkcję pary z zielonej energii elektrycznej pochodzącej z OZE.  Dolnym źródłem zaprojektowanej pompy ciepła będzie ciepło odpadowe z systemu wody chłodzącej w BASF. Jak informują niemieccy inwestorzy, dzięki zintegrowaniu planowanej pompy ciepła z infrastrukturą zakładu można wyprodukować do 150 ton pary na godzinę. Projekt przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 w zakładzie nawet o 390 tys. ton rocznie.

150 ton pary na godzinę, to aż 1,3 mln ton pary rocznie! 

Pompa ciepła, której budowa jest planowana, w ciągu roku będzie w stanie wyprodukować ponad 1,3 mln ton pary. Stanowić to będzie zaledwie 6,5 proc. rocznego zapotrzebowania na parę wodną zakładu. Para wodna jest najważniejszym źródłem energii w przemyśle chemicznym. W Ludwigshafen firma BASF potrzebuje jej około 20 milionów ton rocznie. Para służy do produkcji, do osuszania produktów, podgrzewania reaktorów lub do destylacji.

Cel: standaryzacja i wdrożenie technologii w innych zakładach

Dzięki temu projektowi obaj partnerzy chcą zdobyć doświadczenie w integracji i eksploatacji pomp ciepła na skalę przemysłową. Spółki chcą także utorować drogę do standaryzacji i wdrożenia tej technologii w innych zakładach.

“W Ludwigshafen testujemy i rozwijamy kilka technologii i alternatywnych procesów, aby zastąpić paliwa kopalne - dotyczy to również elektrycznej produkcji pary. Ochrona klimatu oznacza nie tylko unikanie emisji gazów cieplarnianych, ale również zrównoważone wykorzystanie energii - przemysłowe pompy ciepła umożliwiają jedno i drugie. W przyszłości będą one stanowiły istotną część zrównoważonej infrastruktury energetycznej w zakładzie w Ludwigshafen” - powiedział Dr Uwe Liebelt, prezes European Verbund Sites w BASF.

W pierwszym etapie partnerzy projektu przeprowadzą studium wykonalności, które ma zostać ukończone do końca 2022 r. Wyniki w zakresie opłacalności ekonomicznej, efektywności i konkurencyjności technologii będą stanowić podstawę dla późniejszego procesu decyzyjnego dotyczącego budowy pompy ciepła.

Opracowano na podstawie BASF.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia