Odpowiedź na to pytanie otrzymał od Naczelnego Sądu Administracyjnego inwestor, planujący budowę instalacji fotowoltaicznej.

Panele bez podatku od nieruchomości?

Sprawa rozpoczęła się w 2017 roku, kiedy to spółka planująca inwestycję zwróciła się do gminy z prośbą o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości od farm fotowoltaicznych. Gmina miała uściślić, czy panele fotowoltaiczne odpowiadają definicji budowli w rozumieniu przepisów art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Gdyby tak było, panele podlegałyby podatkowi od nieruchomości zgodnie ze stawkami i zasadami określonymi dla budowli.

Spółka uznała iż panele fotowoltaiczne, rozumiane jako elementy krzemowe płyt półprzewodnikowych, które pod wpływem promieniowania słonecznego działają jako generatory energii elektrycznej nie są budowlami ale urządzeniami wymiennymi, które w każdej chwili można zdemontować.

Z całej instalacji, wyłącznie części budowlane mocowań do gruntu zaliczyć można do grupy budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Spór między WSA i NSA

Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Według instytucji, cała farma wraz ze wszystkimi elementami, w tym panelami fotowoltaicznymi i systemem mocowania do gruntu, powinna stanowić część techniczno-użytkową, od której spółka musi zapłacić podatek od nieruchomości.

Jednak Naczelny Sąd Administracyjny, który podał swoje stanowisko w tej sprawie w ubiegłym miesiącu, stanął po stronie inwestora, nie zgadzając się z gminą i WSA w Szczecinie. Aby stwierdzić, czy dany obiekt jest budowlą czy też nie, nie wystarczy skorzystanie z definicji obiektu budowlanego.
W tym wypadku należy odwołać się przede wszystkim do definicji budowli wskazanej w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego.

Powołując się na wypowiedz sędzi Aliny Rzepeckiej, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem za budowlę można bowiem uznać jedynie obiekty wskazane w katalogu budowli. Interpretacja taka była również zgodna z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2011 r.

Według Naczelnego Sądu Administracyjnego znaczenie ma również to, że panele fotowoltaiczne można łatwo zdemontować.

Źródło: NSA

Redakcja GLOBEnergia