Według stanu na 25 czerwca 2021 roku w programie Czyste Powietrze działa już 1866 gmin, które podpisały umowę o współpracy w ramach dofinansowania do wymiany starych kotłów. Niedawno Narodowy Fundusz zaproponował dodatkowe zachęty dla gmin w celu przyśpieszenia realizacji programu Czyste Powietrze, ale i dotarcia do jak największej liczby osób potrzebujących. Do 15 lipca 2021 roku wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów. Na samorządy – od lutego tego roku, czyli od momentu ogłoszenia nowych zachęt – czekało w sumie ponad 100 mln zł na uruchomienie punktów informacyjno-konsultacyjnych, podwyższona refundacja kosztów za złożone wnioski i premie dla najbardziej aktywnych.

Sprawdź aktywność Twojej gminy

NFOŚiGW oraz Polski Alarm Smogowy uruchomili wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie programu Czyste Powietrze i PAS, w ramach której każdy może sprawdzić ile wniosków na wymianę kopciuchów i docieplenie domów złożono w gminie. Opublikowano także ranking najaktywniejszych gmin w programie Czyste Powietrze. Ranking oparty jest o liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych. Obejmuje on aktywność gmin w pierwszym kwartale bieżącego roku (do dnia 31 marca). Jego celem jest motywowanie gmin do większej aktywności w zakresie zachęcania mieszkańców do wymiany kopciuchów.

Aktywność gmin od 1 kwietnia bieżącego roku do 31 marca 2022 roku będzie premiowana przez NFOŚiGW. Na bonusy dla najbardziej aktywnych gmin zostanie przeznaczonych 16 mln zł. Warunkiem jest jednak podpisanie przez gminę umowy o współpracy z właściwym terytorialnie wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Umowa taka daje gminie możliwość uzyskania do 30 tys. złotych na uruchomienie i prowadzenie punktu obsługi beneficjenta oraz uprawnia do skorzystania z nowych (wyższych) stawek od każdego złożonego wniosku o dofinansowanie (150 i 50 zł w zależności od rodzaju wniosku).

– Równie ważny jak bonusy jest prestiż. Myślę, że gminy będą dążyły do tego, żeby być w czołówce peletonu, a nie w jego ogonie – mówi lider Polskiego Alarmu Smogowego, Andrzej Guła.

Według stanu na dzień 30.06.2021

Wśród 20 najaktywniejszych gmin, aż 16 to gminy z województwa śląskiego. Jednak nawet w tym województwie widać duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o aktywność w programie Czyste Powietrze.

Docelowo ranking powinien opierać się o wynik zinwentaryzowanych kotłów do wymiany. Wkrótce będzie to możliwe, gdyż 1 lipca uruchamiana jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która będzie gromadzić informacje o wszystkich źródłach ciepła w budynkach.

Program Czyste Powietrze – do wymiany pozostało 2,7 mln kotłów

Program Czyste Powietrze, którego wartość szacuje się na ponad 100 mld zł, ma na celu wymianę nieefektywnych urządzeń grzewczych oraz przeprowadzenie termomodernizacji w trzech milionach budynków jednorodzinnych. Program wspiera wdrażanie uchwał antysmogowych, które zakazują użytkowania pozaklasowych urządzeń grzewczych. W najbliższych latach będzie konieczna wymiana 2,7 miliona domowych urządzeń grzewczych dla wypełnienia wymagań uchwał antysmogowych.

Źródło: NFOŚiGW/PAS

 

 

Redakcja GLOBEnergia