Urząd Regulacji Energetyki przedstawił zestawienie aktualnych ofert sprzedawców energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Zestawienie zawiera takie informacje dotyczące ofert poszczególnych sprzedawców jak nazwa, termin obowiązywania, cena za kWh,
wysokość opłaty handlowej w zł, obszar obowiązywania oraz dodatkowe informacje dotyczące oferty.

Sprzedawcy

Sprzedawcy, którzy zostali wzięci pod uwagę w zestawieniu, to: innogy Polska S.A., ENERGA-OBRÓT S.A., Enea S.A., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o., TRMEW Obrót S.A., Green S.A., PGE Obrót S.A., Elektra S.A., ENERHA Sp. z o.o., ERGO ENERGY Sp. z o.o., Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., Audax Energia Sp. z o.o., Orange Energia Sp. z o.o., Fortum Marketing and Sales Polska S.A., Hermes Energy Group S.A., Marki: Nova Energia, 3TeNERGIA oraz EG Energia, VERVIS Sp. z o.o., Tradea Sp. z o.o., ENERGIAOK Sp. z o.o., PGE Centrum Sp. z o.o. Marka: LUMI,, E2 Energia Sp. z o.o., Energia Polska Sp. z o.o., ENIGA Edward Zdrojek, Novum S.A., UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o.o. oraz PKP Energetyka S.A.

Oprócz tego, praktycznie wszyscy sprzedawcy proponują więcej niż jedną ofertę w taryfie G11, której dotyczy to zestawienie. To najpopularniejsza taryfa energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Jest taryfą jednostrefową, w ramach której cena kilowatogodziny jest jedna przez całą dobę.

Sprzedaż a dystrybucja

W 2007 roku czynności sprzedaży i dostawy prądu zostały rozdzielone. Sprzedawcy prądu odpowiedzialni są za sprzedaż, a usługą dostawy prądu zajmują się dzisiaj dostawcy prądu. Podział jest widoczny w rachunkach za prąd – opłaty dystrybucyjne – za dostawę i opłaty za obrót – za sprzedaż, często są wymieniane w osobnych tabelach. Omawiane zestawienie dotyczy ceny u sprzedawców energii elektrycznej.

Cena prądu

Cena została podzielona na dwie kategorie – cena za 1 kWh oraz na opłatę handlową. Opłata handlowa to opłata, która pokrywa koszty wystawiania przez zakład energetyczny faktur i rachunków za prąd oraz wszelkie inne koszty administracyjne. Zwykle wyrażana jest w zł/miesiąc. Porównując oferty i cenniki sprzedawców prądu należy zawsze zwrócić uwagę na jej wysokość. Zdarza się, że niska cena prądu idzie w parze z bardzo wysoką opłatą handlową.

Zarówno cena za kWh jak i wysokość opłaty handlowej różni się nie tylko pomiędzy sprzedawcami prądu, ale może się różnić w ramach tego samego sprzedawcy przy różnych ofertach. Dokładna stawka obu elementów może zależeć na przykład od okresu rozliczeniowego.

Który sprzedawca oferuje najtańszą energię elektryczną?

Średnia cena za 1 kWh u wszystkich sprzedawców wyniosła 0,2855 zł/kWh, a średnia opłata handlowa 13,22 zł. Pomijając skrajne wartości, średnia cena za kWh wynosi 0,2768 zł/kWh a opłata handlowa 12,20 zł.

Najtańszą energię za 1 kWh, w wysokości 0,232 zł/kWh oferuje Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. na obszarze Tauron Dystrybucja z wyłączeniem obszaru Gliwickiego, przy opłacie handlowej w wysokości 15,04 zł, przy czym zacznie ona obowiązywać dopiero od 1.01.2020. Dla obszaru gliwickiego, oferta jest nieco mniej korzystna i wynosi 0,2620 przy takiej samej opłacie handlowej w wysokości 15,04 zł.

Najdroższą energię za 1 kWh, w wysokości 0,49 zł/kWh oferuje Novum S.A., jednocześnie przy najwyższej opłacie handlowej w całym zestawieniu, wynoszącej 32,51 zł. Oferta obowiązuje na całym obszarze RP.

Najtańszą opłatę abonamentową oferuje innogy Polska S.A., w wysokości 4,29 zł, w ofertach Nowa Moc i Pomoc G11 36 oraz Nowa Energia G11 36. Obie propozycje obowiązują na obszarze działania innogy Stoen Operator, do 31.10.2019. W obu ofertach również cena za kWh jest dosyć niska i wynosi 0,2486 zł/kWh.

Łatwo zauważyć, że jeśli obszar sprzedawcy i dystrybutora pokrywa się – oferty są korzystniejsze.

Dobry bilans

Cena prądu w PGE Obrót S.A. charakteryzują się dobrym zbilansowaniem, bo cena za 1 kWh w ofercie Przyszłość bez awarii. Oferta podstawowa. Edycja letnia 2019, wynosi 0,2406, a opłata handlowa waha się od 5,68 zł do 8,93 zł. Podobna sytuacja występuje w przypadku sprzedawcy Hermes Energy Group S.A. We wszystkich jego markach, w ofercie Pakiet Korzyści-Ekonomiczny cena za energię wynosi 0,2390 zł/kWh, a opłata handlowa 7,99 zł na obszarach Taurona, PGE, Enei i Energi.

Przykład dosyć wysokiej ceny za kWh, ale niskiej opłaty handlowej reprezentuje Tradea Sp. z o.o. oferując 0,35 zł/kWh przy opłacie handlowej w wysokości 5 zł. Odwrotnie jest w przypadku Orange Energia Sp. z o.o., która oferuje stosunkowo wysoką opłatę handlową przy niskiej cenie za kWh. W ofercie promocyjnej “Więcej energia od Orange-Pakiet Komfort”, wybierając fakturę papierową, klient będzie musiał zapłacić 21,98 zł opłaty handlowej przy 0,2399 zł/kWh. Dla faktury elektronicznej obowiązuje niższa opłata handlowa w wysokości 16,99.

Ceny energii u sprzedawców bardzo różnią się od siebie i zależą od wielu czynników takich jak rodzaj oferty, obszar obowiązywania, czy nawet wyboru faktury papierowej bądź elektronicznej.

Całe zestawienie możesz znaleźć TUTAJ

Źródła: URE, dobryprad.pl

Redakcja GLOBEnergia