Kulomb to innowacyjne urządzenie pozwalające wzbogacić istniejącą instalację fotowoltaiczną o zasobnik energii w postaci akumulatora.

Skąd taki pomysł?

Pomysł narodził się na skutek obserwacji potrzeb naszych obecnych klientów oraz przez analizę panujących trendów w świecie OZE. W dzisiejszych instalacjach niezbędne staje się wykorzystanie zasobników energii. Przede wszystkim przedsiębiorstwa posiadają niekorzystne oferty od dystrybutorów energii elektrycznej w ramach oddawania energii pozyskiwanej z paneli fotowoltaicznych do sieci. Dziś ludzie chcą być niezależni i i pragną w pełni wykorzystywać wyprodukowaną przez nich energię elektryczną. Dlatego właśnie nie chcą wchodzić w układy z właścicielami linii do elektrycznych, lecz konsumować swoją energię w pełni.

Kulomb – schemat

 

 

Niniejszy schemat blokowy przedstawia główną ideę jaką będzie spełniał rozwijany prototyp urządzenia Kulomb. Na kolorowo zaznaczono fragment układu wprowadzanego do pozostałej części instalacji elektrycznej. Strzałki symbolizujące kierunek przepływu energii. Zadaniem urządzenia Kulomb jest zagwarantowanie przepływu energii w wielu kierunkach – między innymi możliwość sporadycznego doładowywania akumulatora z sieci w celu jego konserwacji.

Kierownikiem  projektu Kulomb jest Marcin Lis, a kluczowym konstruktorem Adam Owczarkowski.

Jaki jest etap projektu?

Do tej pory wykonano już liczne symulacje komputerowe udowadniające zasadność dalszej kontynuacji projektu. Obecnie zespół jest na etapie uruchamiania urządzenia. Testowana jest sprawność urządzenia oraz maksymalne parametry elektryczne.

Kiedy się skończy projekt?

Projekt jest przewidziany na 12 miesięcy – rozpoczął się 1 listopada 2017 roku i zakończy się z końcem października 2018 roku. Warto dodać, iż roczny okres jest krótkim przedziałem czasowym, gdy mowa o realizacji projektu hardware’owego. Tym samym wymaga to od zespołu dużego zaangażowania i motywacji.

Kulomb – cel projektu

Projekt jest współfinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Generalnie posiada on dwa najważniejsze cele: rozwój nauki i rozwój biznesu. Zespół badawczy jest złożony głównie z osób posiadających dorobek naukowy w postaci licznych publikacji naukowych głównie związanych z: elektroniką, energoelektroniką, automatyką i informatyką.

Poczynione analizy w ramach niniejszego projektu w większości zostaną opublikowane w czasopismach naukowych z listy ministerialnej.

Następnym etapem (zaraz po zakończeniu projektu) będzie komercjalizacja opracowanego produktu. To z kolei ma przełożyć się na realny przychód tworząc tym samym liczne nowe miejsca pracy (produkcja, sprzedaż).

Spirvent Sp. z o.o.

Polski dostawca rozwiązań OZE