W Wielkiej Brytanii energia ze źródeł odnawialnych pokrywała jedną trzecią całego krajowego zapotrzebowania w 2018 r., a w maju tego roku kraj nie był zasilany energią z węgla przez tydzień po raz pierwszy od ponad stulecia. Jak informuje RenewableUK, szczególnie zachwyca sektor wiatrowy, w którym krajowa energia wiatrowa ma moc operacyjną ponad 20 000 MW i przyczyniła się do rocznej redukcji emisji dwutlenku węgla o blisko 27 milionów ton.

Jednak posunięcia polityczne, takie jak de facto zakaz nowych lądowych farm wiatrowych w 2015 r., w którym nie zbudowano około 2500 zaplanowanych turbin, podały w wątpliwość przyszłość sektora lądowego w kraju i spowodowały rozbieżności między ambitnymi celami, aby osiągnąć sieć o zerowej emisji do 2050 r.

Kup część turbiny wiatrowej!

Według rządowego Departamentu ds. Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej Wielkiej Brytanii, turbiny wiatrowe na lądzie są najtańszym sposobem produkcji energii odnawialnej dla klientów brytyjskich. Ripple Energy – firma bezpośrednio działająca w tym sektorze energetyki ma pomysł jak przybliżyć tę energię brytyjczykom i zamierza wykorzystać niski koszt produkcji energii oraz zainteresować ludzi posiadaniem własnego źródła czystej energii w czasach, gdy świat zmierza w kierunku skoncentrowania energetyki właśnie na tego typu źródłach. Ripple Energy, która ma na celu budowę nowych lądowych farm wiatrowych i zaoferowanie klientom możliwości posiadania części obiektów.

Model współwłasności

Model jest dość prosty. Ripple sfinansuje budowę nowych farm wiatrowych na lądzie i będzie nimi zarządzać, a konsumentom będzie sprzedawać “dziesięciowatowe bloki”. Klienci będą mogli kupić co najmniej 50 bloków, co stanowi blisko połowę potrzeb energetycznych typowego brytyjskiego gospodarstwa domowego, które według ekspertów szacowane jest na 1200 W. Biorąc pod uwagę potencjalne oszczędności oferowane przez model, firma jest nastawiona do pomysłu optymistycznie i wiemy, że klienci będą zainteresowani takim rozwiązaniem.

– Po raz pierwszy pozwalamy odbiorcom energii domowej na posiadanie własnego źródła energii odnawialnej na dużą skalę – powiedziała Sarah Merrick, dyrektor generalny i współzałożycielka Ripple.

Firma planuje uruchomienie pierwszej farmy wiatrowej jeszcze w tym roku. Będzie się ona składać z pojedynczych turbin o mocy 2,5 MW, które będą w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię około 1800 typowych domów.

Ten ostatecznie prosty model może umożliwić klientom uzyskanie znacznych oszczędności finansowych, a Merrick mówi, że konsumenci skorzystają na ogromnych korzyściach wynikających z efektu skali.

Merrick zauważyła również, że model umożliwi klientom ustabilizowanie kosztów energii. Ponieważ oczekuje się, że farmy wiatrowe będą miały żywotność 25 lat, klienci otrzymają niezawodne źródło energii przez ponad dwie dekady.

Inspirujące zmiany kulturowe

Jeden z najbardziej znaczących wpływów modelu może znacznie wykraczać poza oszczędności finansowe.Idea współwłasności może doprowadzić do kulturowej zmiany w podejściu do odnawialnych źródeł energii, dając ludziom osobisty udział w wytwarzaniu czystej energii.

Model mógłby również otworzyć dostęp do energii odnawialnej tym, którzy tradycyjnie są wyłączeni z projektów zielonej energii. Chodzi tutaj chociażby o osoby, które mieszkają w mieszkaniach i nie mają bezpośredniego dostępu do dachu, przez co nie mogą zainwestować w popularną fotowoltaikę. Trzeba też zauważyć osoby, których domy są położone w takiej części kraju, w której z powodu warunków klimatycznych ich zastosowanie jest nieopłacalne.

Wykorzystując scentralizowaną farmę wiatrową, z której można pobierać energię i przesyłać ją do klientów za pośrednictwem sieci krajowej, niezależnie od lokalizacji geograficznej lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, model może trafić do znacznie szerszej grupy osób.

Firma ma również ambicje przejścia na inne formy energii odnawialnej, takie jak energia słoneczna, wodna i morska, ale musi najpierw zapewnić wsparcie dla nowej lądowej elektrowni wiatrowej. Projekt o którym piszemy ma być testem takiego wsparcia publicznego wsparcia.

Co o tym myślicie? Bylibyście zainteresowani kupnem części turbiny wiatrowej?

Opracowano na podstawie power-technology.com

Redakcja GLOBEnergia