Kupujesz dom z instalacją PV w opustach – zachowasz je czy przechodzisz na net-billing?

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia

Podziel się

Od 1 kwietnia 2022 roku wszystkie nowe instalacje zostają objęte systemem net-billingu. Pamiętajmy jednak o tym, że niespełna milion mikroinstalacji wciąż rozlicza się w systemie opustów i ma ten system zagwarantowany przez 15 lat od momentu pierwszego wprowadzenia energii do sieci elektroenergetycznej. Zastanawiałeś się może, czy kupując dom z instalacją fotowoltaiczną możesz zachować system opustów? Tak, ale pod pewnymi warunkami.

System opustów, który obejmował instalacje zgłoszone do przyłączenia do sieci do końca marca miał wiele zalet. Opusty (net-metering) były atrakcyjne, bo proste w zrozumieniu korzyści i wygodne dla generacji paneli fotowoltaicznych w naszej strefie klimatycznej (wygodne użycie wyprodukowanych w lecie nadwyżek energii elektrycznej na pokrycie konsumpcji nocnej lub w miesiącach jesienno-zimowych).  

Zdaniem profesora Konrada Świrskiego to tak naprawdę ten system (a nie nawet same dotacje np. w programie Mój Prąd) rozbudził rynek i wygenerował rekordową liczbę instalacji PV i słonecznych megawatów na polskich domach.

Dlaczego jednak mówimy o nim w czasie przeszłym, skoro dla blisko miliona mikroinstalacji opusty nadal istnieją i będą obowiązywać jeszcze przez kilkanaście lat? Opusty to ciągle dominujący w Polsce sposób rozliczania się z energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji wykorzystującej energię słoneczną. 

Wielu z potencjalnych inwestorów zapewne zastanawia się, co się stanie w sytuacji kupna domu z własną instalacją fotowoltaiczną, która rozliczana jest w systemie opustów. 

Zdaniem radcy prawnego Michała Sznycera, prawo do korzystania z net-meteringu jest przypisane do konkretnej instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), a nie do prosumenta jako osoby. W przypadku zmiany właściciela, np. poprzez przepisanie umowy kompleksowej na inną osobę, czy sprzedaż nieruchomości z instalacją energii odnawialnej, nadal będzie możliwe rozliczanie się na dotychczasowych zasadach.

Jakie warunki dla nowego właściciela instalacji fotowoltaicznej?

Aby zachować status prosumenta w opustach, konieczne jest zachowanie sprzedawcy zobowiązanego i uniknięcie zmian w instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie z ustawą OZE, obowiązek rozliczenia powstaje od daty pierwszego wyprodukowania energii elektrycznej z OZE i wprowadzenia jej do sieci elektroenergetycznej, a trwa przez kolejne 15 lat, z wyjątkami opisanymi w art. 4d ust. 2-11 Ustawy OZE (po złożeniu kompletnego wniosku do OSD).

Podsumowując, system opustów jest ważnym sposobem rozliczania wyprodukowanej energii z mikroinstalacji, ale od 1 kwietnia 2022 roku wszystkie nowe instalacje są objęte systemem net-billingu. Z analizy prawnej wynika, że zmiana właściciela nie wpływa na możliwość rozliczania na dotychczasowych zasadach, pod warunkiem zachowania sprzedawcy zobowiązanego i uniknięcia zmian w instalacji fotowoltaicznej. 

Przepis jest prosty. Można więc zostać właścicielem instalacji rozliczanej w systemie opustów nawet dzisiaj i pozostać w tym systemie przez kilka, czy kilkanaście kolejnych lat (15 lat od daty pierwszego wprowadzenia energii do sieci przez daną instalację) Jest to opcja oczywiście dla tych wszystkich, którzy rozważają kupno nieruchomości z instalacją fotowoltaiczną. Warto mieć świadomość, że można zachować rozliczanie wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów. 

Finalnie, na podstawie różnorakich analiz może się okazać, że net-billing w podsumowaniu rocznym nie jest złym, czy nieopłacalnym systemem. Większość z inwestorów obawia się go po prostu dlatego, że jest nowy i nie do końca rozpoznany. W tym miejscu warto też przypomnieć, że rozliczając się w systemie opustów można zmienić system rozliczeń na net-billing. Można to zrobić tylko w jedną stronę, czyli z net-meteringu na net-billing. W drugą stronę takiej możliwości polskie prawo nie umożliwia. 

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia