Rząd informuje, że w latach 2019-2020 krajowy system elektroenergetyczny funkcjonował bez zakłóceń, a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej nie było zagrożone.

W tym okresie nie odnotowano ograniczeń w poborze mocy, ani wyłączeń odbiorców z powodu braku mocy w systemie elektroenergetycznym. Polski system okazał się „odporny” nie tylko na problemy związane z pandemią COVID-19, m.in. kilkutygodniowe spadki zapotrzebowania na energię elektryczną pod koniec 2020 roku, ale też przeszedł pomyślnie próbę wytrzymałości na niespotykaną dotąd w Polsce skalę. 22 czerwca ubiegłego roku, krajowy system elektroenergetyczny musiał się zmierzyć z bezprecedensowymi, nieplanowanymi ubytkami mocy wytwórczych – historycznym maksimum, wynoszącym 5,7 GW.

Wyzwaniem rozwój energetyki prosumenckiej

Sprawozdanie pozytywnie przedstawia także stan techniczny infrastruktury przesyłowej – przekracza on poziom zadowalający – wskazuje resort. Największe wyzwania w zakresie modernizacji i wzmocnienia sieci elektroenergetycznych dotyczą sieci dystrybucyjnych, co wiąże się z rozwojem energetyki rozproszonej, zwłaszcza prosumenckiej.

Wyzwania stojące przed polskim sektorem elektroenergetycznym, to przede wszystkim stopniowe odchodzenie od technologii węglowych w kierunku zero i niskoemisyjnych i kontynuacja ambitnego programu rozbudowy krajowych zdolności wytwórczych w oparciu o energetykę jądrową, OZE oraz paliwa gazowe, które będą zastępować funkcjonujące i przeważające obecnie, węglowe źródła wytwórcze.

– Polski system energetyczny potrafił pracować nawet z prawie 50% udziałem OZE. Tak było 27 grudnia 2020 r. kiedy to zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz dobre warunki atmosferyczne temu sprzyjały. Pomimo ograniczenia generacji w elektrowniach węglowych, krajowy system elektroenergetyczny pracował stabilnie. Obecnie nie jest to jednak możliwe w każdych warunkach – wyjaśnia minister Kurtyka.

W związku z powyższym, istnieje konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki rezerw mocy w systemie przez podejmowanie nowych inwestycji i zarządzanie jednostkami istniejącymi, aby nie pogarszać sytuacji bilansowej krajowego systemu elektroenergetycznego, jak również na wykorzystanie rozwiązań zwiększających jego elastyczność.

Resort podkreśla, że sektor energetyczny powinien wykorzystać istniejące systemy wsparcia i instrumenty finansowe oraz nowe fundusze, mechanizmy regulacyjne i rozwiązania rynkowe, aby jak najlepiej przygotować się na przyspieszenie transformacji energetycznej. Dynamika zmian nie może obniżyć poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców i zabezpieczenia pracy systemu elektroenergetycznego

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Redakcja GLOBEnergia