Możliwa rewizja PEP 2040

Przewidujemy, że ok. 2023 r. konieczna będzie rewizja Polityki Energetycznej Polski, by spójna wizja transformacji krajowej energetyki została uzupełniona o aspekty, które pojawią się w ciągu roku, dwóch – powiedział minister Kurtyka podczas konferencji EkoSfera.

Minister dodał, że PEP 2040 to dokument kompleksowy, który poprzedziły analizy i resort chciałby, aby dokument miał racjonalny i rynkowy charakter. Epidemia COVID-19 wpływa na gospodarki świata – dziś w procesie ich odbudowy pojawiają się możliwości pozyskiwania funduszy oraz kreowania nowych sektorów.

Przypomnijmy, że we wrześniu przedstawiono zaktualizowany projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., który został zgłoszony do wykazu prac Rady Ministrów. Trzy główne elementy projektu to: sprawiedliwa transformacja, budowa równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza.

Branża czeka na ustawę offshore wind

Morska energetyka wiatrowa na wodach Bałtyku ma być jednym z filarów transformacji energetycznej Polski. Wieloskalowe instalacje OZE pojawią się wtedy, gdy będzie zbudowana podstawa w postaci regulacji prawnych. Był to jeden z tematów dyskusji przedstawicieli branży oraz wiceministra klimatu i środowiska i pełnomocnika rządu ds. OZE Ireneusza Zyski. Przedstawiciel rządu powiedział, że czeka nas rewolucja energetyczna na świecie, Europa już dziś jest liderem sektora offshore wind. KE pracuje obecnie nad strategią rozwoju sektora. Polska ma jeden z największych potencjałów w tym zakresie.

Ważnym elementem jest ustawa o promowaniu wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych. Robimy wszystko, by weszła do końca roku. Mam nadzieję, że niebawem ustawa trafi na posiedzenie Sejmu, jesteśmy na ostatnim etapie prac rządowych nad projektem – mówił podczas wydarzenia Zyska.

W nawiązaniu do europejskiej strategii dla sektora offshore wind wypowiedział się Maciej Burny z Enerxperience. W ubiegły piątek agencja Reuters dotarła do szkicu projektu.

Europejska strategia offshore wind jest mapą drogową, która ma pokazać, jak dojść do celu 300 GW do 2050 r. Strategia nie dotyczy tylko energetyki wiatrowej na morzu, KE zamierza rozwijać wiatrową technologię floating, pływającą fotowoltaikę itd. – tłumaczył Burny.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej wiąże się z regionalną koordynacją w konkretnych obszarach: sieć elektroenergetyczna, planowanie przestrzenne obszarów morskich, rozwój projektów hybrydowych, czyli podłączenie farm do sieci w kilku krajach. Krzysztof Kidawa, prezes Baltic Power z grupy PKN Orlen, podkreślił, że firma obecnie jest skupiona na dewelopmencie Baltic Power – budowane są kompetencje offshore’owe. Dla Baltic Power ważne jest dalsze procedowanie ustawy offshore wind. Kamila Tarnacka z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej powiedziała, że branża cały czas czeka na wspomniany dokument, który umożliwi dewelopment planowanych projektów. Po przyjęciu ustawy będzie trzeba stworzyć całe otoczenie. Jakub Budzyński z Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej zauważył, że niezbędne jest rozwijanie kompetencji w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Poinformował, że zakończono pierwszą edycję studiów podyplomowych offshore wind na Politechnice Gdańskiej. W planach jest uruchomienie 5-letnich studiów inżynierskich na tej samej uczelni, gdzie PTMEW jest odpowiedzialne za kwestie programowe.

Jesteśmy na początku drogi rozwoju elektromobilności

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska powiedział, że praktycznie wszystkie kraje zaawansowane pod względem technologicznym ogłosiły narodowe strategie rozwoju gospodarki wodorowej. Obecnie prowadzone są prace nad strategię wodorową także w Polsce. 7 lipca br. sygnowano list intencyjny o partnerstwie w rozwoju technologii wodorowych, które wpłyną na przyszłość polskiego transportu prywatnego, ale także publicznego. Na łamach GLOBEnergia informowaliśmy o uruchomieniu programu Zielony Transport Publiczny, który będzie wspierał lokalne władze w finansowaniu samochodów napędzanych wodorem.

Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, podkreślił, że Polska jest na początku drogi elektromobilności, jednak więcej pracy jest w zakresie wodoromobilności, w którą Polska dopiero wkracza. W naszym kraju jest obecnie około 15 tys. pojazdów elektrycznych, co jest skromną flotą w porównaniu do innych krajów. Nie zmienia to faktu, że dynamika przyrostu jest imponująca, jeszcze kilka lat temu mówiono o kilkuset samochodach elektrycznych na polskich drogach. Rozwój częściowo pokrzyżowała pandemia COVID-19. Rok 2020 jest jednym z najgorszych okresów dla sektora motoryzacji.

Artur Lorkowski, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powiedział, że NFOŚiGW na początku października br. uzyskał stabilną, wieloletnią perspektywę finansowania elektromobilności, co pozwala na podejmowanie działania i określania miejsc finansowania, co służyłoby rozwojowi elektromobilności przy optymalizacji wykorzystania środków publicznych.

W perspektywie do 2030 r. mamy do rozdysponowania 4,7 mld zł na rozwój elektromobilności, które sukcesywnie będą wpływały do NFOŚiGW. Dzisiaj podejmujemy działania mające na celu zaprogramowanie wydatkowania 3,2 mld zł, które wpłyną do NFOŚIGW do 2025 r. – powiedział Lorkowski.

Michał Wekiera, przedstawiciel Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego podkreślił, że elektromobilność jest wielką szansą dla polskich podmiotów sektora motoryzacyjnego. Wyzwaniem są ładowarki EV, w szczególności instalowane w budynkach. Mieczysław Wrocławski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, wypowiedział się podobnie – stacje w pobliżu dużych obiektów użyteczności publicznej są budowane, jednak większe trudności są na osiedlach wielopiętrowych. Spółdzielnie nie mają dziś środków finansowych na rozwój infrastruktury EV. Niezbędne jest wsparcie legislacyjne i finansowane w tym zakresie.

Magazyny energii mogą rozwiązać bolączki systemu. Wsparcie niebawem

Obecnie trwa boom inwestycyjny na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych, który jest stymulowany przez programy rządowe, cieszące się dużym zainteresowaniem. Artur Michalski, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW powiedział, że Mój Prąd zdecydowanie sprostał oczekiwaniom decydentów i społeczeństwa. Drugim programem jest Agroenergia, skierowany do rolników. NFOŚiGW ma plany wsparcia rozwoju magazynów energii w Polsce. Magazyn energii i ciepła stają się dziś niezbędne. Michalski powiedział że mechanizm wsparcia jest już w zasadzie zapowiedziany wraz z kontynuacją programu Mój Prąd w 2021 r. NFOŚiGW pracuje obecnie na kwestią, który rodzaj magazynów jest najważniejszy – instalowane przy mikroinstalacjach PV czy na poziomie stacji GPZ. Michalski zapewnił, że finansowanie na pewno się znajdzie, ale w tym momencie analizowane są kwestie dotyczące jego celowości.

Barbara Adamska, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii podkreśliła, że magazyny energii są dziś koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w dobie transformacji energetycznej. Potrzeba magazynów energii będzie rosła nie tylko ze względu na stan sieci elektroenergetycznej, ale przyszłe wyzwania stojące przed energetyką w Polsce, którymi będą powstawanie spółdzielni, klastrów, rozwój OZE, ale także popularyzacja elektromobilności, rynek mocy czy też stopniowe eksploatowanie dużych źródeł wytwórczych. Magazyny energii w Polsce obecnie to najczęściej systemy pilotażowe. Obecnie regulacje prawne są niewystarczające, aby przełożyć je na ekonomiczne modele stosowania magazynów w systemie elektroenergetycznym. O zmianach w systemie elektroenergetycznym Polski mówił też Albert Gryszczuk, prezes Zgorzeleckiego Klastra Energii. Powiedział, że klastry energii to platforma, w ramach której komunikują się uczestnicy w celu jak największej produkcji energii elektrycznej. Jeżeli odejdziemy od dużych systemów generacji energii, zmieni się także system dystrybucji. Sposób dystrybucji energii jest jednym z wyzwań transformacji energetycznej.

Redakcja: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom