W Kutnie powstanie nowoczesna biogazownia, oparta na nowej technologii ODTP (z ang. Organic Double Power Technology), która została zgłoszona do urzędu patentowego. 

 
Na czym polega nowa technologia?
Różnica polega na przygotowaniu mieszanki materiałów  wsadowych. Będą one podgrzewane  do ponad 133 st. C, a następnie schładzanie do 35-40 stopni, co umożliwi pozyskanie ponad 95 proc. możliwego do uzyskania biogazu z surowca. W typowych konstrukcjach, ilość uzyskanego biogazu to ok 60-65%.  Fermentacja może potrwać tylko 10 dni, czyli zdecydowanie krócej niż w standardowych biogazowniach, w której proces ten trwa 60, a nawet 90 dni.  Co więcej, dzięki nowatorskiej technologii obróbki surowca przed fermentacją, może on być dostarczony do biogazowni w różnej formie – wraz z zanieczyszczeniami.
 
„Energia cieplna produkowana w powstającej w Kutnie biogazowni, pozwoli zaopatrzyć wszystkich mieszkańców miasta w ciepłą wodę. Natomiast wytworzona energia elektryczna, będzie mogła pokryć całoroczne zapotrzebowanie Kutna na prąd. Koszt całkowity inwestycji to ok. 118 mln zł, z czego 40 mln zł stanowią fundusze Programu Infrastruktura i Środowisko.” – czytamy na oficjalnej stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
 
Biogazownia będzie produkować biogaz z osadów ściekowych z położonej w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. Co więcej,  ze względu na to, że osady będą do niej przesyłane podziemnym rurociągiem, będzie ona dla okolicznych mieszkańców mniej uciążliwa. Pozostałe materiały będą przyjmowane do specjalnie wybudowanej hali, przez to ograniczona zostanie emisja odorów na zewnątrz, a powietrze wypuszczane z hali będzie przechodzić przez biofiltr, oczyszczający z nieprzyjemnych zapachów.  
 
Inwestycja w Kutnie obejmuje budowę biogazowni wraz z infrastrukturą techniczną (m.in. stacja uzdatniania wód technologicznych) i wewnętrznym układem drogowym. 
 
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju