Laboratoria OZE Akademii Morskiej w Szczecinie

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

AMSzczecin-logo

W wyniku prowadzonych od 2012 roku prac na terenie Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „Zielona Energetyka“ powstało pięć laboratoriów:

-laboratorium badania prądnic,

-laboratorium aparatów wysokich napięć i obróbki sygnałów energetycznych,
-laboratorium badania i przetwarzania sygnałów diagnostycznych,
-laboratorium do diagnostyki wibroakustycznej,
-laboratorium do analizy statystycznej.
04
Aparatura naukowo-badawcza wykorzystywana na stanowiskach badania prądnic służy do prowadzenia badań dotyczących tworzenia i stosowania nowych energooszczędnych algorytmów pracy prądnic pierścieniowej, klatkowej i synchronicznej. Badania  obejmują m.in. jakość generowanej energii elektrycznej, wpływ zakłóceń w torach pomiarowych na pracę układu zarówno przy pracy z czujnikiem prędkości, jak i bez czujnika prędkości (sensorless), badanie nowoczesnych struktur programowych, takich jak symulatory, obserwatory i filtry w zastosowaniach generatorowych. Istotną częścią prowadzonych badań są aspekty współpracy prądnic z innymi źródłami energii elektrycznej z uwzględnieniem zagadnień rozdziału obciążenia i mocy.
Na pozostałych stanowiskach są prowadzone badania dotyczące m. in. wpływu zakłóceń ze strony prądnic i przekształtników energoelektronicznych po stronie pierwotnej na jakość generowanej energii na stronie wtórnej transformatora 0,4/15 kV z uwzględnieniem zaleceń dotyczących jakości produkowanej energii. Stanowiska laboratoryjne umożliwiają również prowadzenie badania wpływu zakłóceń elektromagnetycznych pochodzących od sieci niskiego napięcia i przekształtników energoelektronicznych na działanie aparatury wysokonapięciowej jak również wpływ działania tych aparatów na układy przekształtnikowe po stronie niskiego napięcia.
02 03

Na stanowisku obróbki sygnałów z urządzeń energetycznych wykonywane są badania stanu technicznego elementów mechanicznych oraz elektrycznych z wykorzystaniem metod: drganiowej, emisji akustycznej, termowizyjnej i parametrycznej. Stanowiska do statystycznej analizy wyników wykorzystywane są z kolei do badania uszkadzalności elementów mechanicznych i elektrycznych w oparciu o informacje statystyczne o uszkodzeniach.

W ramach projektu zakupiono również mobilną stację diagnostyczną czyli samochód dostosowany do prowadzenia prac w terenie, wyposażony w sprzęt badawczy służący do prowadzenia badań m. in. związanych z eksploatacją turbin wiatrowych. Zgodnie z zapisami projektu laboratoria mogą być udostępniane do celów badawczych zarówno prowadzonych przez pracowników Akademii Morskiej jak również udostępniane na zasadach komercyjnych zainteresowanym firmom, instytucjom i ośrodkom badawczym. Zapraszamy do współpracy.
Źródło: Akademia Morska w Szczecinie

AMSzczein-pasek