Laboratorium AGH w Miękini

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

laboratorium

Akademia Górniczo-Hutnicza może się poszczycić wieloma inwestycjami realizowanymi w ostatnich latach ze środków krajowych i europejskich. Wymienić należy Centrum Informatyki, Laboratorium Nanotechnologii, nowy budynek Wydziału Ceramiki oraz Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii. Przedmiotem niniejszego artykułu jest ostatnia inwestycja, zlokalizowana w Miękini, koło Krzeszowic.

Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii powstało w całkowicie przebudowanym i zmodernizowanym budynku ośrodka dydaktycznego Wydziału Geologii, Geofi zyki i Ochrony Środowiska. Obiekt ten w przeszłości był budynkiem administracyjnym kamieniołomu porfiru. Po zamknięciu kamieniołomu budynek w 1990 roku przeszedł na własność WGGiOŚ. Od tego momentu był bazą noclegową dla studentów odbywających praktyki, miejscem, gdzie były organizowane różne sympozja i konferencje studenckie. Z roku na rok budynek podupadał i aby go utrzymać, należało przeprowadzić gruntowny remont. Z inicjatywy profesora Wojciech Góreckiego – obecnie kierownika projektu przebudowy – oraz profesora Jacka Matyszkiewicza – dziekana WGGiOŚ, zamiast remontu całkowicie przebudowano obiekt w celu stworzenia w nim laboratorium OZE dla studentów AGH, jak i innych uczelni. Wzięto pod uwagę również potrzebę stworzenia bazy noclegowej dla studentów praktykujących w laboratorium oraz studentów odbywających praktyki terenowe w okolicy. Przewidziano 30 miejsc noclegowych w pokojach dwu i trzyosobowych, w tym sześć miejsc w dwóch pokojach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie budynek jest w końcowej fazie przemiany na nowoczesne laboratorium odnawialnych źródeł i poszanowania energii. Należy zwrócić uwagę, że budynek ten nie jest tylko miejscem, w którym znajdować się będą laboratoria – sam jest laboratorium. Kiedy tak ważne jest oszczędzanie energii i korzystanie ze źródeł odnawialnych, budynek został wyremontowany tak, aby spełniał standardy budynku niskoenergetycznego. Ważne jest również, że przy spełnieniu wysokich wymogów energetycznych zachowane zostały na ścianach naturalne okładziny nadające charakter budynkowi, zarówno przed, jak i po przebudowie. Ośrodek z zewnętrz obłożony został, zdemontowanymi wcześniej, blokami porfiru i wapienia – kruszyw występujących naturalnie w pobliżu obiektu. Tego typu wymogi nałożyły na wykonawcę konieczność stosowania ociepleń po wewnętrznej stronie przegrody, co nie jest często praktykowane. Jednocześnie w kilku miejscach budynku w przegrodach zainstalowane są czujniki temperatury i wilgotności, pozwalające na monitorowanie warunków panujących w przegrodach budynku.

Laboratorium składa się z czterech kondygnacji:

kotlownia

• Kondygnacja -1 składa się z dwóch piwnic zlokalizowanych po przeciwległych stronach budynku. W północnej większej piwnicy znajduje się kotłownia, w której jako źródła ciepła są zamontowane pompy ciepła sprzężone z układem kolektorów słonecznych. To źródło ciepła jest odpowiednio opomiarowane, dając tym samym możliwość nazwania zwykłej kotłowni specjalistycznym laboratorium. Dodatkowo znajduje się tu również jedna z dwóch central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła z pomocą rotacyjnego wymiennika ciepła. Dużą zaletą tego typu konstrukcji, poza odzyskiem ciepła, jest również odzysk wilgoci z wywiewanego powietrza. Pozwala to na poprawę jakości powietrza, w okresie zimy bez koniczności stosowania nawilżaczy. Ze względu na możliwość przenikania niektórych zanieczyszczeń i zapachów z powietrza wywiewanego do świeżego, centrala ta nie powinna wentylować pomieszczeń sanitarnych. Dlatego też w budynku znajduje się druga centrala – umiejscowiona na drugim piętrze i obsługująca pomieszczenia sanitarne i pokoje hotelowe. W południowej piwnicy znajduje się stanowisko do badania korozyjności rur stosowanych w otworach eksploatujących wody geotermalne. Dodatkowo znajdować się tu będzie laboratorium montażu instalacji kolektorów słonecznych.

• Kondygnacja 0, na której znajduje się sala dydaktyczna umożliwiająca prowadzenie zajęć dla 60 słuchaczy jednocześnie lub prowadzenie ćwiczeń na komputerach z udziałem 30 osób. Sala posiada także stanowiska laboratoryjne, bazujące na mikrourządzeniach wykorzystujących OZE, oraz „wystawkę” prezentującą ciekawostki OZE, m.in. realizowane przez studentów. Ponadto sala wyposażona jest w nowoczesne systemy audiowizualne z tablicą multimedialną, ułatwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych lub też organizację konferencji dla ok. 60 osób. Na tej kondygnacji znajduje się również jadalnia z zapleczem kuchennym (możliwa do przekształcenia w drugą salę konferencyjną również posiadającą systemy audiowizualne), pomieszczenia dla pracowników oraz biblioteka zawierająca książki i periodyki poświęcone Odnawialnym Źródłom Energii.

• Kondygnacja 1 to część hotelowa dająca możliwość noclegu trzydziestu osobom jednocześnie. Każdy z dwu lub trzyosobowych pokoi ma łazienkę, co znacząco podnosi standard.

• Kondygnacja 2 to ostatnia kondygnacja, na której zlokalizowana jest druga centrala wentylacyjna, gdzie zachodzi odzysk ciepła z pomocą podwójnego wymiennika krzyżowego, w którym nie dochodzi do mieszania świeżego i usuwanego powietrza. Taki zabieg daje możliwość wentylowania pomieszczeń sanitarnych. Centrala ta obsługuje także część hotelową. Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini ma zaplecze dydaktyczne, które pozwala na prowadzenie zajęć w zakresie treści programowych realizowanych m.in. na takich kierunkach, jak inżynieria środowiska, energetyka, budownictwo oraz na nowo otwieranym na AGH kierunku: ekologiczne źródła energii. Laboratorium posiada następujące instalacje i stanowiska badawczo-dydaktyczne: (…)

Wojciech Luboń,

Grzegorz Pełka

GLOBEnergia, AGH KSE

Cały artykuł dostępny w wydaniu 4/2012 GLOBEnergia: