Laboratorium do testów integracji sieci z energią z OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Ten ostatni argument jest inspiracją dla naukowców z niemieckiego instytutu ISE Fraunhofer, którzy zamierzają prowadzić badania nad problemem integracji elektrowni bazujących na OZE z siecią elektroenergetyczną.

Wraz z rozwojem nowych technologii wytwarzania energii, czyli z szeroko rozumianą transformacją energetyczną Niemiec, powstaje coraz więcej nowych rozwiązań i modernizacji istniejących sieci.

W specjalnym zakładzie, niemieccy naukowcy będą testować urządzenia elektroniczne i różne technologie sieciowe, w zakresie wielu megawatów.

W zakładzie tym będą testowane również falowniki, czyli kluczowe elementy instalacji, niezbędne do podłączenia systemów do sieci. Zdaniem naukowców z ISE Fraunhofer, urządzenia te, razem z technologią konwersji energii która została w nich zastosowana, muszą zostać dostosowane do coraz bardziej złożonych wymagań. Wszystko po to, by zapewnić elastycznie i niezawodne działanie przyszłych systemów elektroenergetycznych.

ISE Fraunhofer zapowiada, że laboratoria będą zlokalizowane w Freiburg w Niemczech. Testy integracji energii z OZE z siecią będą się odbywać na poziomie niskich, średnich i wysokich napięć. Większa cześć niezbędnej do tego celu infrastruktury jest już zainstalowana w obiekcie. Inwestycje poczynione przez ISE Fraunhofer to nie tylko około 900m2 przestrzeni laboratoryjnej, ale również nowa przestrzeń biurowa o powierzchni około 600 m2.

Budowa nowego laboratorium jest finansowane przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii (BMWi) i niemieckie Ministerstwo Badań (BMBF). Z tych źródeł pochodzi ok. 10 mln €. Ponadto, ISE Fraunhofer sfinansuje część projektu ze środków własnych, w kwocie około 5 mln €.

Na dzień dzisiejszy nie są to pierwsze badania tego typu. Naukowcy z centrum badawczego TestLab Power Electronics  już kilka lat prowadzą badania na systemach o mocy do 1 MW. Nowa placówka testowa będzie przeznaczona do rozszerzenia zakresu badań systemów w zakresie wielu megawatów. Niemieccy naukowcy, podczas badań mają skupić się na wydajności i zgodności kodów sieci i falowników.

Nasze laboratorium powinno przyczynić się do stworzenia wytycznych i standardów technicznych dla instalacji, by umożliwić sprawne i stabilne funkcjonowanie sieci - czytamy  w oficjalnym komunikacie prasowym ISE Fraunhofer.

Elektroenergetyka i technologie sieciowe ciągle zwiększają zakres zastosowań. Są już wykorzystywane na szeroką skalę w przypadku systemów fotowoltaicznych, magazynów energii, w elektromobilności i w mikro-sieciach energetycznych.

Jesteśmy przekonani, że nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie elektroenergetyki i technologii sieciowych, w połączeniu z najwyższej klasy sprzętem laboratoryjnym spotka się z dużym zainteresowaniem z punktu widzenia naukowego i gospodarczego - mówi dr Olivier Stalter , kierownik Katedry Energoelektroniki i Technologii Sieciowych na Fraunhofer ISE. Na dzień dzisiejszy nie ma porównywalnych z naszych, ośrodków badawczych i badań – dodaje.

W nowym zakładzie, naukowcy zamierzają przetestować nie tylko falowniki, ale również systemy magazynowania energii, czy konwertery dla procesów elektrolizy.

Źródło: ISE Fraunhofer

Zdjęcie głównie: ISE Fraunhofer