Łączna moc mikroinstalacji prosumenckich w Polsce przekroczyła 5 GW

Rynek prosumencki przekroczył kolejną barierę. Według najnowszych danych Agencji Rynku Energii (ARE) za październik 2021 roku, łączna moc mikroinstalacji prosumenckich przekroczyła poziom 5 GW. Liczba prosumentów OZE wzrosła do poziomu 744 399, z czego zdecydowaną większość stanowią właściciele instalacji fotowoltaicznych.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Na koniec października 2021 roku moc zainstalowana we wszystkich źródłach wytwórczych w Polsce wyniosła 54 159,8 MW. W elektrowniach konwencjonalnych posiadamy 37 048 MW, w instalacjach OZE – 15 698,8 MW. Tylko we wrześniu w Polsce wyprodukowano 15 956,6 GWh energii, z czego 12 431,9 GWh wygenerował konwencjonalny segment sektora energetycznego, instalacje OZE – 3454,2 GWh.

Moc zainstalowana we wszystkich źródłach OZE w Polsce wzrosła o 34,4 proc z poziomu 11 686,6 MW na koniec października w 2020 roku do poziomu 15 698,8 MW w 2021 roku. Największym źródłem energii odnawialnej w Polsce jest energetyka wiatrowa (6 868,1 MW), na kolejnym miejscu uplasowała się fotowoltaika z 6 687,5 MW. Największe przyrosty odnotował sektor energetyki słonecznej – w skali roku moc w tym segmencie zwiększyła się aż o 94 proc. W efekcie instalacje PV dogoniły już praktycznie moce wiatrowe.

Ponad 744 tys. prosumentów OZE w Polsce

Tylko w październiku 2021 roku na polskim rynku energii pojawiło się 39 929 prosumentów OZE, którzy rozpoczęli produkcję energii elektrycznej w instalacjach o łącznej mocy 281,9 MW. Mając na uwadze tylko instalacje fotowoltaiczne, to w opisywanym październiku na rynku pojawiło się 38 937 prosumentów PV Dziennie przybywało ich w październiku blisko 1300, natomiast mocy w mikroinstalacjach - 9,39 MW. 

Od początku roku (styczeń-październik) przybyło 273 957 prosumentów OZE z instalacjami o mocy 2131,8 MW. Oznacza to, że w tym roku dziennie na polskim rynku pojawiało się średnio 907 prosumentów, a łączna moc zainstalowana instalacji wynosiła około 7 MW. 

Szczegółowe dane na koniec października przedstawia poniższa tabela.

Źródło: ARE

Tak jak informowaliśmy, w okresie jesiennym należało się spodziewać największych przyrostów instalacji fotowoltaicznych prosumenckich na polski rynku. Na skutek planów zmiany systemu prosumenckiego oraz chęci skorzystania z dotacji w programie Mój Prąd 3.0. Polacy ruszyli tłumnie na konsultacje z instalatorami. Potwierdza to branża, która prognozowała już w okresie wakacyjnym, że Polacy chcący się „załapać się” na system opustów przyspieszyli decyzje inwestycyjne. Rząd prognozuje, że bariera 1 miliona prosumentów zostanie przekroczona w 2022 roku.

Źródło: ARE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia