Projekt trwa od roku 2017, a zakończy się w 2022. Jak informują Lasy Państwowe – ważną częścią projektu będzie montaż urządzeń OZE w modernizowanych budynkach.

W 2017 roku projekt jest realizowany przez 48 jednostek, ale docelowo projekt skierowany jest do wszystkich jednostek LP.  Co istotne, fundusze na realizację projektu pochodzą ze środków własnych Lasów Państwowych – to około 116 mln zł.

Projekt przeznaczony jest zarówno do budynków biurowych jak i technicznych i budynków o szerszej użyteczności technicznej. Budynkach o szerszej użyteczności publicznej są w tym przypadku np. centra edukacji leśnej.

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię w obiektach, by w efekcie zmniejszyć koszty ich utrzymania. Dodatkowym zamierzonym efektem będzie poprawa standardu użytkowania obiektów. Oprócz prac termomodernizacyjnych, obiekty zostaną wyposażone również w urządzenia bazujące na odnawialnych źródłach energii. Jak informują Lasy Państwowe będą to kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i co wydaje się oczywiste – kotły na biomasę. Plan jest prosty – ma być cieplej i oszczędnej!

Jeszcze w tym roku zostanie zmodernizowanych ponad 60 budynków. Na ten cel przeznaczono 16,5 mln zł.  W projekcie będzie uczestniczył wcześniej wspominany Leśny Bank Genów Kostrzyca, dwie regionalne dyrekcje Lasów Państwowych (RDLP w Toruniu i RDLP w Katowicach) oraz 46 nadleśnictw. Według założone planu, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii mają powstać na ponad 40 obiektach.

Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowano:

  • ocieplenie obiektów oraz podniesienie szczelności powietrznej budynków,
  • modernizacja i wymiana systemów ciepłej wody użytkowej, systemów grzewczych,
  • źródeł ciepła oraz systemów dystrybucji energii cieplnej w budynkach,
  • zastosowanie instalacji do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej wykorzystujących OZE,
  • modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie rekuperacji z odzyskiem ciepła,
  • wprowadzenie systemów kontroli wykorzystania oraz zarządzania energią w budynkach,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną,
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Listę zadań do realizacji na ten rok już zamknięto. W najbliższych dniach ruszy nabór wniosków z zadaniami do realizacji na przyszły rok. Nabór będzie trwał do końca marca.

Źródło: Lasy Państwowe

Redakcja GLOBEnergia