Zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej Jan Tabor powiedział podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku, że Lasy Państwowe mają w planie wybudowanie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 MWp w ciągu 4 lat.

– W ciągu 4-5 lat zostaną wybudowane instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 200 MWp. Dodatkowo z partnerami mają być realizowane projekty budowy wiatraków – poinformował Tabor cytowany przez ISBNews.

W ciągu najbliższych lat Lasy Państwowe chcą osiągnąć samowystarczalność energetyczną. Tabor podtrzymał tą deklarację. Lasy wykonały audyt energetyczny swoich obiektów i to pozwala lepiej projektować zużycie energii elektrycznej w całej organizacji.

Lasy Państwowe realizują kilka projektów mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Jednym z projektów rozwojowych jest “OZE podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP”. Przedsięwzięcie zakłada m.in. podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa i efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych, promocji odnawialnych źródeł energii i pojazdów elektrycznych. Lasy wskazują, że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze względu na terytorialny charakter swojej działalności może stać się podmiotem inicjującym proces dywersyfikacji źródeł zasilania przede wszystkim na własne potrzeby, ale również ze względu na dostęp do zasobów odnawialnych – na rzecz zaopatrzenia w energię innych obiektów na obszarach wiejskich. Efektywność energetyczna i energia odnawialna oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw w perspektywie długoterminowej to – jak czytamy na stronie Lasów Państwowych – najważniejsze wyzwania stojące przed polskim rynkiem energii elektrycznej.

Termomodernizacja nieobca Lasom Państwowym

Lasy Państwowe realizują także termomodernizację budynków należących do zasobów podmiotu państwowego. Działanie pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji obiektów oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

PGL LP już od wielu lat modernizuje budynki znajdujące się swoim zarządzie. Mimo to stan techniczny wielu z nich jest niezadowalający i generuje wysokie koszty utrzymania, a ze względu na zastosowanie rozwiązań o dużym zapotrzebowaniu energetycznym ma negatywny wpływ na środowisko. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Dyrektor Generalny LP uruchomił projekt rozwojowy. Realizacja zadań  przewidywana jest na lata 2017-2021. Udział w nim biorą jednostki organizacyjne Lasów Państwowych z całej Polski.

W zmodernizowanych budynkach zmniejszy się zapotrzebowanie na energię, obniżone zostaną koszty ich utrzymania, a także poprawi się ich standard. Ważną częścią inwestycji będzie także montaż urządzeń wykorzystujących OZE, takich jak kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę, dzięki którym wzrośnie udział czystej energii.

Lasy zakładają, że w każdym z budynków musi zostać zmniejszone zużycie energii o minimum o 25 proc. Jak czytamy na stronie PGL LP, w ramach projektu planowana jest modernizacja ponad 120 budynków. W 2017 roku zakończono modernizację 35 budynków, w których zainstalowano ponad 40 instalacji OZE o łącznej mocy blisko 0,5 MW. Natomiast w 2018 roku przeprowadzono modernizację 49 budynków, z czego w 4 budynkach roboty budowlane kontynuowane są jeszcze w 2019 roku. Moc zainstalowanych odnawialnych źródeł ciepła (63 instalacje) wyniosła dwukrotnie więcej niż w 2017 roku – ponad 1,05 MW.

Źródło: PGL LP, ISBNews

Redakcja GLOBEnergia