Fundusz kontrolowany jest przez sponsorującą LEGO rodzinę Kristiansen. Obecnie zaplanowane jest przejęcie pakietu większościowego z istniejącym zespołem zarządzającym.

Amerykańska filia niemieckiej firmy Enerparc posiada 100 MW mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Na całym świecie Enerparc zbudował 2,5 GW systemów PV.

LEGO w 100% zasilane z OZE

Grupa LEGO stała się w 100% zasilane energią odnawialną w 2017 r., a fundusz Kirkbi brał już udział w inwestycjach w przybrzeżne aktywa wiatrowe. Grupa LEGO zaangażowała się w takie projekty jak np. Burbo Bank Extension – morska farma wiatrowa z dużych turbin o mocach 8 MW każda. Ten projekt, w który zainwestowała grupa LEGO pozwoli zrównoważyć blisko 100% zużycia energii ze źródeł odnawialnych.

Zmiana klimatu stanowi ogromne wyzwanie, przed którymi stoi planeta, a grupa LEGO ma obowiązek zminimalizować nasz wpływ na planetę, którą odziedziczą nasze dzieci – powiedział szef finansowy Grupy – Marjorie Lao.

Dobry przykład dla dzieci

Grupa wierzy, że swoim odpowiedzialnym zachowaniem i rozsądną postawą będzie dawać dobry przykład dzieciom – najważniejszym klientom:

Wiemy, że należy zrobić więcej, aby produkcja klocków Lego była bardziej zrównoważona, zwłaszcza w redukcji emisji CO2 z naszych fabryk i całego łańcucha dostaw. WWF jest cennym partnerem, który zmusza nas do myślenia inaczej na temat tego, jak działamy. Inspiruje nas do wyznaczania ambitnych celów klimatycznych i inspirowania dzieci do dbania o środowisko. – twierdzi Marjorie Lao.

Cele założone w ramach partnerstwa z WWF mają zredukować ponad 10 000 ton CO2 rocznie. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla u dostawców przyniesie korzyści środowiskowe dla firmy. Łańcuchy dostaw grupy odpowiadają za około 90% emisji CO2.

100% z OZE – co to znaczy?

Nawet jeśli cele są bardziej jasno zdefiniowane, konieczne jest zrozumienie tego, w jaki sposób powstaje roszczenie dotyczące 100% energii ze źródeł odnawialnych. Odbywa się to na różnych zasadach. Niektóre firmy, takie jak właśnie LEGO twierdzą, że zrównoważyły zużycie energii dzięki inwestycjom w projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych. Inni korzystają z certyfikatów odnawialnych źródeł energii. Niektóre z nich podpisują umowę na zakup energii bezpośrednio z właścicielami instalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych.

Źródło: PV Magazine

Redakcja GLOBEnergia