Za Tesco, Unilever, Google czy Ikeą, drogę w stronę efektywności energetycznej przeciera LEGO.

Grupa LEGO rozszerzyła współpracę z organizacją WWF w celu zwiększenia efektywności energetycznej i uniezależnienia się od energii z węgla o kolejne 10%. O kolejne 10% oznacza, że już wcześniej LEGO współpracowała z WWF na rzecz opracowania planu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Nowe cele LEGO

Nowe cele na rok 2020 obejmują 10-procentowy wzrost efektywności energetycznej. W tym celu, grupa będzie współpracować z dostawcami w celu ograniczenia emisji w łańcuchu dostaw. Grupa będzie zabiegać i dbać o to, aby 100% zużycia energii zostało zapewnione z instalacji bazujących na odnawialnych źródłach energii.

„Zmiana klimatu stanowi ogromne wyzwanie, przed którymi stoi planeta, a grupa LEGO ma obowiązek zminimalizować nasz wpływ na planetę, którą odziedziczą nasze dzieci” – powiedział szef finansowy Grupy – Marjorie Lao.

„Zrobiliśmy solidny postęp, równoważąc 100% naszego zużycia energii, energią ze źródeł odnawialnych”, dodał Lao.

Na tym jednak firma nie zamierza poprzestać. Grupa wierzy, że swoim odpowiedzialnym zachowaniem i rozsądną postawą będzie dawać dobry przykład dzieciom – najważniejszym klientom:

 „Wiemy, że należy zrobić więcej, aby produkcja klocków Lego była bardziej zrównoważona, zwłaszcza w redukcji emisji CO2 z naszych fabryk i całego łańcucha dostaw. WWF jest cennym partnerem, który zmusza nas do myślenia inaczej na temat tego, jak działamy. Inspiruje nas do wyznaczania ambitnych celów klimatycznych i inspirowania dzieci do dbania o środowisko”. – twierdzi Marjorie Lao.

Cele założone w ramach partnerstwa z WWF pomogą zredukować ponad 10 000 ton CO2 rocznie. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla u dostawców przyniesie korzyści środowiskowe dla firmy. Łańcuchy dostaw grupy odpowiadają za około 90% emisji CO2.

100% z OZE – co to znaczy?

Nawet jeśli cele są bardziej jasno zdefiniowane, konieczne jest zrozumienie tego, w jaki sposób powstaje roszczenie dotyczące 100% energii ze źródeł odnawialnych. Odbywa się to na różnych zasadach. Niektóre firmy, takie jak właśnie LEGO twierdzą, że zrównoważyły zużycie energii dzięki inwestycjom w projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych. Inni korzystają z certyfikatów odnawialnych źródeł energii.  Niektóre z nich podpisują umowę na zakup energii bezpośrednio z właścicielami instalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych.

Grupa LEGO zaangażowała się w takie projekty jak np. Burbo Bank Extension – morska farma wiatrowa z dużych turbin o mocach 8 MW każda. Ten projekt, w który zainwestowała grupa LEGO pozwoli zrównoważyć blisko 100% zużycia energii ze źródeł odnawialnych.

Źródło: ToyNews, GreenBiz,

Redakcja GLOBEnergia