Aktualności Aktualności

Lepsza jakość powietrza w Białymstoku dzięki wysokosprawnej kogeneracji

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

niska emisja, kocioł klasy piątej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 0,5 mln zł unijnej dotacji na budowę sieci ciepłowniczych w Białymstoku. Efektem inwestycji będzie podłączenie nowych odbiorców oraz zwiększenie produkcji ciepła w kogeneracji.

Białystok walczy ze smogiem poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej

Beneficjentem unijnego dofinansowania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku, które w ramach projektu wybuduje sieć ciepłowniczą magistralną, rozdzielczą oraz przyłącza i montaż sześciu węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Rezultatem realizacji projektu będzie wzrost wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło sieciowe związane z przyłączeniem nowych budynków oraz znaczna poprawa jakości powietrza, wyrażona następującymi wskaźnikami:

1) wzrost zapotrzebowania na ciepło sieciowe  o 15 472 GJ/rok,

2) zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej o 16 741,44 GJ/rok,

3) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 209,86 Mg CO2/rok.

Walka z niską emisją dzięki przyłączeniom do ciepła sieciowego

Projekt generuje również szereg korzyści o charakterze niemierzalnym, tj.: uniknięcie emisji do atmosfery poprzez wykorzystanie ciepła wytwarzanego w istniejącym źródle kogeneracyjnym, pobudzenie lokalnej gospodarki poprzez zlecenie wykonania robót budowlanych wykonawcom i podwykonawcom, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenu.

fot. WFOŚiGW

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28 września 2017 r. została podpisana wspomniana umowa o dofinansowanie przebudowy sieci ciepłowniczej w Białymstoku. W imieniu NFOŚiGW uczynił to Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu. Ze strony beneficjenta obecni byli: Wiktor Dulewicz – Prezes Zarządu, Andrzej Wysocki – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych oraz Monika Walicka ­– Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. W uroczystości uczestniczyli również: poseł z Podlasia Kazimierz Gwiazdowski, senator Ziemi Podlaskiej Jan Dobrzyński, a także dyrektor Departamentu Energii i Innowacji NFOŚiGW Urszula Zając.

Jest to pierwsza umowa zawarta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 4 663 334,89 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych wyniosła 590 000,00 zł.

Źródło: NFOŚiGW