Liberalizacja 10H, cable pooling, linia bezpośrednia – plany branży wiatrowej w 2022 roku

Branża wiatrowa w Polsce pozytywnie ocenia mijający 2021 rok. W ciągu ostatnich 12 miesięcy doszło do kilku przełomowych momentów dla sektora. W dalszym ciągu na rozwój energetyki wiatrowej na lądzie kładzie się cieniem oczekiwana liberalizacja ustawy odległościowej. Przepisy mają ujrzeć światło dzienne w 2022 roku. Co jeszcze sektor planuje w kolejnym roku?

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wskazuje, że mijający 2021 rok był pełen sukcesów dla branży energetyki wiatrowej.

- Rozpoczął się nowy rozdział dla polskiej gospodarki dzięki projektom morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Do tego aukcje, Sector Deal, czy strategia wodorowa rządu – to tylko niektóre tegoroczne osiągnięcia naszej branży. Ale wciąż mamy wiele do zrobienia – przede wszystkim walczymy o długo wyczekiwane złagodzenie zasady 10H, które uwolni moc lądowych farm wiatrowych. Tylko w ten sposób unikniemy dalszego wzrostu cen prądu - podsumowuje Janusz Gajowiecki, prezes PSEW. 

Morska energetyka wiatrowa - regulacje i Sector Deal

W 2021 roku weszła w życie pierwsza ustawa offshore wind, która jest podstawą ogromnych inwestycji na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 11 GW, które przyczynią się do osiągnięcia deklarowanej neutralności klimatycznej przez Polskę oraz pomogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia niedoborów mocy. Obecnie w Polsce jest realizowanych 7 projektów przez pięć podmiotów, w tzw. I fazie, które otrzymały już wsparcie – to z kolei wiąże się z zobowiązaniem do wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej w ściśle określonym terminie.

Kluczowym wydarzeniem było podpisanie Sector Deal, czyli porozumienia sektorowego na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, otwierającego perspektywy i możliwości dla nowej gałęzi polskiej gospodarki. Podpisana przez około 200 podmiotów deklaracja współpracy rządu oraz biznesu przewiduje różne cele co do rozwoju MEW, ambicje w zakresie udziału lokalnego łańcucha dostaw, a także kwestie związane z zatrudnieniem, czy kształceniem kadr. 

Aukcje OZE 

W 2021 roku w maju, czerwcu i grudniu odbyły się aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE, w tym z wiatru. Ich wyniki pokazały, że technologia wiatrowa nadal jest bezkonkurencyjna, z ceną ok. 250 zł/MWh, w porównaniu z aktualnymi cenami energii z innych źródeł. Rynkowa pozycja energetyki wiatrowej przejawia się także w dużej liczbie składanych ofert w odniesieniu do innych technologii. Ze względu na wyniki, Komisja Europejska zgodziła się przedłużyć system wsparcia dla wytwórców energii z OZE do 2027 roku, co pozwoli na przeprowadzenie kolejnych aukcji w przyszłości i zapewni bezpieczne i przewidywalne warunki dla rozwoju branży.

Świadectwa pochodzenia

PSEW wskazuje, że nie bez znaczenia jest utrzymanie polityki w zakresie świadectw pochodzenia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska określiło wielkość udziału tzw. zielonych certyfikatów na 18,5 proc. Wskazany poziom ma za zadanie zapewnić utrzymanie stabilnych warunków funkcjonowania rynku OZE dla wytwórców uczestniczących w systemie świadectw pochodzenia i przyczynić się zarazem do ograniczenia kosztów działania tego systemu dla odbiorców końcowych, szczególnie energochłonnych.

Strategia wodorowa i kluczowa rola wiatraków

Istotne dla rynku OZE w Polsce jest również przyjęcie strategii wodorowej (PSW), która przewiduje programy wsparcia dla gospodarki opartej wyłącznie o wodór nisko i zeroemisyjny tj. wytwarzany z wykorzystaniem OZE. Jak wynika z raportu „Zielony wodór z OZE w Polsce” roczne zapotrzebowanie na wodór w Polsce w 2040 roku przekroczy 100 TWh, a realizacja tych ambicji wymaga ponad 60 GW generacji OZE.

Energetyka wiatrowa - cele na 2022 rok

Wiatraki dostarczają coraz więcej energii do systemu. Moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych w Polsce przekroczyła poziom 6 GW – jest to obecnie największe źródło OZE w naszym kraju. Wiatraki podczas wietrznych dni w poprzednim miesiącu wykręciły nowy rekord produkcji. Operator systemu energetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że 20 listopada o godz. 1.00 w nocy farmy wiatrowe pracowały z maks. mocą 6 399,6 MW, co stanowiło 34 proc. całkowitej generacji KSE.

- Mimo osiągnięć, nie zamierzamy spocząć na laurach. Mamy jeszcze wiele do zrobienia i ambitne plany. Jako branża jesteśmy częścią transformacji energetycznej, dlatego zamierzamy dalej postulować za działaniami sieciowymi, które obejmują linię bezpośrednią oraz cable pooling – czyli łączenie infrastruktury wiatrowej ze słoneczną. Jednak naszym głównym celem w 2022 roku jest długo wyczekiwane złagodzenie zasady 10H, która uwolni wiatr na lądzie. Za nami milowy krok w tym kierunku – pozytywna opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Liczymy, że ustawa szybko zostanie skierowana na Stały Komitet Rady Ministrów, tak, by niezwłocznie weszła w życie - wskazuje Gajowiecki. 

PSEW przekonuje, że branża wie, co trzeba zmienić i ma konkretne propozycje dla rządzących jak to zrobić i na tym będzie się skupiać w 2022 roku. 

Źródło: PSEW

Zobacz również