Liczba powietrznych pomp ciepła w Europie za kilka lat przekroczy milion!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Rynek powietrznych pomp ciepła może znacznie rozwinąć się nie tylko ze względu na panujący trend, ale także dzięki inicjatywom rządowym, które stanowią pomoc finansową na termomodernizację istniejącej infrastruktury, budowanie domów energooszczędnych i na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii. Mówi się, że liczba zamontowanych w Europie powietrznych pomp ciepła w 2024 przekroczy milion.

Przyszłość należy do powietrznych pomp ciepła

Ewolucja popytu na urządzenia HVAC, które można łatwo zintegrować z konwencjonalnymi systemami grzewczymi oraz wzrost inwestycji infrastrukturalnych będą napędzać rozwój branży. Wzrost rynku powietrznych pomp ciepła stymulować będą działania regulacyjne, promujące stosowanie energooszczędnych systemów ogrzewania pomieszczeń i inicjatywy legislacyjne sprzyjające oszczędzaniu energii.

Przykładem jest wprowadzona w 2018 r. przez Unię Europejską dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (UE) 2018/844 w celu poprawy efektywności energetycznej nowej infrastruktury i instalacji energooszczędnych systemów.

Przewiduje się, że do 2024 roku na europejskim rynku ilość pomp ciepła typu powietrze - powietrze wzrośnie o 4%. Brak negatywnego oddziaływania na jakość powietrza, opłacalność, łatwość instalacji, efektywność energetyczna, to tylko niektóre z cech, które przekonują nabywców do zakupu pompy ciepła dla swojego domu.

Co więcej, taki system ogrzewania zapewnia niebywały komfort użytkowania dzięki możliwości regulacji temperatury ogrzewania i chłodzenia, która utrzymywać będzie się stale, bez wysiłku eksploatatora czy wykorzystania brudzącego paliwa.

Wzrosty w Wielkiej Brytanii…

W Wielkiej Brytanii mówi się o osiągnięciu imponującej liczby 30 tysięcy zainstalowanych pomp ciepła do 2024 roku. Wzrost w branży jest w głównej mierze napędzany poprzez niedawne rozszerzenie taryf Reneive Heat Incentive (RHI) oraz wzmocnienie inicjatyw przedsiębiorstw użyteczności publicznej zmierzających do zwiększenia rozwoju krajowego rynku pomp ciepła.

Ponadto, współpraca odpowiednich rządów z Unią Europejską pozwoliła na uzyskanie środków przeznaczonych na działania związane z efektywnością energetyczną, które zachęcają Brytyjczyków do wymiany konwencjonalnych urządzeń grzewczych na odnawialne źródła.

Na powietrze pompy ciepła stawia też Skandynawia

600 milionów USD - to przewidywana wartość powietrznych pomp ciepła, które będą zainstalowane w Norwegii do roku 2024. Rosnące inwestycje w kierunku zrównoważonego rozwoju sektora komercyjnego i mieszkaniowego będą napędzać popyt na pompy ciepła w Skandynawii. Dodatkowo, w 2016 roku Enova SF - norweskie przedsiębiorstwo rządowe odpowiedzialne za promocję produkowania i zużywania energii w sposób przyjazny dla środowiska, wprowadziła dofinansowania na inwestycje związane z odzyskiwaniem energii w sektorze mieszkaniowym.

Polska nie zostaje w tyle...

Ilość sprzedanych pomp ciepła typu powietrze-woda w Polsce w 2017 r. szacuje się na ok. 8100 sztuk. Rynek w porównaniu do 2016 roku wzrósł o ok. 55%. Wszystko wskazuje na to, że ten trend utrzyma się również w kolejnych latach. PORTPC szacuje, że w ramach wariantu optymistycznego liczba sprzedanych pomp ciepła tego typu może sięgnąć nawet 20.000-23.000 szt. w 2020 r.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne statystyki z realizacji założonego przez PORT PC planu. Najbliższa okazja, by przeanalizować polski rynek pomp ciepła już podczas Kongresu Trendy Energetyczne!


Porozmawiajmy o tym! Spotkajmy się w Krakowie!

Zapraszamy na Kongres Trendy Energetyczne, który odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do udziału w Kongresie zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firmy usługowe i konsultingowe, doktorantów i studentów, a także inne osoby zainteresowane energetyką. Bieżące informacje szczegółowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są stronie: www.globenergia.pl/trendyenergetyczne

Zobacz również