Ireneusz Zyska wskazuje, że według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba prosumentów wyniosła 457 443. Jest to duży wzrost w porównaniu do grudnia 2015 r. – pięć lat temu prosumentów było 4050. Ich liczba wzrosła więc o ponad 11 tys. proc.

Pomagają programy rządowe

Na wzrost popularności mikroinstalacji, w szczególności fotowoltaicznych wpływają programy rządowe jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze, które zapewniają dofinansowanie do inwestycji w niezależne źródła energii dla gospodarstw domowych oraz wymianę starych kotłów na nowoczesne technologie grzewcze.

W grudniu zakończyła się już druga edycja popularnego w Polsce programu Mój Prąd. NFOŚiGW poinformował naszą redakcję, że łącznie w systemie według stanu na 8. grudnia zarejestrowano ok. 258 tysięcy wniosków. W styczniu trwała jeszcze rejestracja dokumentów. Ich rozpatrywanie przewidziane jest do połowy 2021 r.

Co z trzecią edycją? Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska i NFOŚiGW informowali wielokrotnie, że trwają prace analityczne odnośnie kontynuacji, która prawdopodobnie będzie rozszerzona o możliwość dofinansowania np. przydomowej ładowarki dla samochodu elektrycznego czy przydomowego magazynu energii.

Już ponad 200 tysięcy wniosków zostało złożonych do programu Czyste Powietrze. Łączna wartość dofinansowań na złożone wnioski wynosi 3,67 mld, co stanowi około 3,56 proc. budżetu programu (103 mld zł). Pojawiła się w tym przypadku fala krytyki, mówiąca o nieefektywnym wykorzystywaniu i realizowaniu programu. NFOŚiGW i MKiŚ wskazują, że na bieżąco wprowadzane są usprawnienia w programie. Obecnie funkcjonuje wersja programu Czyste Powietrze 2.0. Niebawem zostanie dołączona możliwość preferencyjnego kredytowania inwestycji. 2 lutego br. ruszył nabór wniosków dla banków, które zechcą wesprzeć działania rządu w zakresie redukcji niskiej emisji w Polsce. Pierwsze środki kredytowe dla Polaków zostaną uruchomione w połowie tego roku.

NFOŚiGW zapowiedział, że w 2021 r. przeznaczy na Czyste Powietrze 1,76 mld zł, w przypadku Mój Prąd – 500 mln zł. W obszarze wspierania rozwoju fotowoltaiki w Polsce, 500 mln zł zostanie przeznaczone na realizację dopłat i zakończenie II naboru z 2020 r.

Wśród Polaków rośnie świadomość na temat rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło wyniki badań świadomości i zachowań ekologicznych w zakresie jakości powietrza. 88 proc. badanych słyszało o programie Czyste Powietrze, 86 proc. o programie Mój Prąd.

Fotowoltaika rośnie w siłę

Operator systemu elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformował o łącznej zainstalowanej mocy w fotowoltaice w Polsce. Na dzień pierwszego grudnia 2020 r. wyniosła dokładnie 3661,7 MW. Europejskie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej SolarPower Europe wskazuje, że według danych za 2020 r., Polska jest na czwartym miejscu pod względem przyrostu mocy w energetyce słonecznej. Pomimo kryzysu gospodarczego w UE łączna moc zainstalowana w energetyce słonecznej zwiększyła się o 11 proc., czyli 18,7 GW. Jest to największy wzrost w energetyce słonecznej od 2011 r. Łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Europie wyniosła 137,2 GW.

 

 

Redakcja GLOBEnergia