Samochody osobowe

Według danych PSPA i PZPM w Polsce jest już zarejestrowanych łącznie 19 671 samochodów osobowych z napędem elektrycznym (według stanu na koniec stycznia 2021 r.). Flota ekologicznych samochodów poruszających się po polskich drogach jest zdominowana przez samochody w pełni elektryczne czyli BEV (ang. Battery Electric Vehicles). Stanowią one 52 proc. floty, co odpowiada 10 294 szt. pojazdów elektrycznych.

Drugą znaczącą grupą są tzw. hybrydy typu plug-in, czylI PHEV (ang. plug-in hybrid electric vehicles). Po Polsce porusza się już 9 377 sztuk takiego rodzaju pojazdów.

Wykres: PSPA

Wykres: PSPA

– W ostatnich miesiącach w Polsce odnotowujemy większe zainteresowanie hybrydami typu plug-in niż samochodami całkowicie elektrycznymi. To z jednej strony efekt coraz atrakcyjniejszej oferty modelowej w segmencie PHEV, zaś z drugiej – konsekwencja wstrzymywania decyzji zakupowych przez potencjalnych nabywców BEV w  oczekiwaniu na zapowiadaną kontynuację dopłat ze środków NFOŚiGW – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Jak się okazuje, aż 18,5 proc. nabywców w Polsce wybrało pojazdy z napędami alternatywnymi, i jest to poziom zbliżony do popytu na takie pojazdy w Europie, gdzie wynosi on 24,5 proc.

– Kilkukrotnie gorszy wynik, jeżeli chodzi o rejestrację samochodów bateryjnych i hybryd plug-in w Polsce, w porównaniu z Europą, wynika m.in. z braku systemu wsparcia zakupu pojazdów elektrycznych dla firm. Pozostaje mieć nadzieję, że już niebawem taki program zostanie ogłoszony, gdyż – co bardzo ważne – to właśnie nabywcy instytucjonalni w Polsce są odpowiedzialni za ok.  ¾ nowych rejestracji. Jeżeli dodamy do tego fakt, że obecnie większość firm prowadzi politykę proekologiczną i wykazuje troskę o środowisko, to możemy być pewni sukcesu takiego programu – tłumaczy Jakub Faryś, Prezes PZPM.

Pojazdy dostawcze, autobusy i  motocykle

Elektromobilność nie jest tylko domeną samochodów osobowych. W Polsce rośnie także flota elektrycznych samochodów dostawczych oraz ciężarowych. Według stanu na koniec stycznia 2021 r. ich liczba zwiększyła się do 864 szt.

W styczniu br. przybyło także 12 zeroemisyjnych autobusów. Ich łączna flota wyniosła 442 szt. Polscy decydenci pokładają szczególną nadzieję w elektrycznym transporcie miejskim, która ma wspomóc walkę z zanieczyszczonym powietrzem w miastach. Jest także duże zainteresowanie wśród samorządów. Pierwsza faza programu rządowego Zielony Transport Publiczny okazała się sukcesem. 33 miasta złożyły wnioski o dofinansowanie zakupu 431 autobusów elektrycznych oraz wodorowych.

W Polsce popularne są także motorowery i motocykle w wersji elektrycznej. Pod koniec stycznia było ich w naszym kraju 9 025.

Wyzwaniem jest dalej infrastruktura ładowania

W Polsce powtarzane jest jak mantra stwierdzenie, że nie będzie elektromobilności bez infrastruktury ładowania dla samochodów osobowych i innych pojazdów z silnikami napędzanymi energią elektryczną. Licznik Elektromobilności wskazuje, że pod koniec stycznia w Polsce funkcjonowało 1395 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (2711 punktów ładowania). W samym styczniu 2021. uruchomiono 31 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania, czyli 70 punktów.

Znaczna z nich część (33 proc.) to szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC). Popularniejsze są jednak wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równe 22 kW, które stanowią 67 proc. wszystkich ładowarek dostępnych w Polsce.

Źródło: PSPA  

 

Redakcja GLOBEnergia