Limity cen energii wykończą fotowoltaikę! “Ustawa doprowadzi do efektu odwrotnego do zamierzonego”

Polska branża fotowoltaiczna po raz kolejny zwraca się z apelem do polskiego rządu. Tym razem apel nie dotyczy instalacji prosumenckich, ale farm fotowoltaicznych, które mogą ucierpieć wskutek ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej, a także jej nowelizacji. Chodzi o zapisy w zakresie tzw. limitów cen energii wytwarzanej przez farmy słoneczne, które wpłyną zarówno na instalacje już wybudowane jak i te w trakcie realizacji. Dlaczego? O co apeluje branża?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

człowiek zgniatany przez but

Podziel się

Jak czytamy w apelu polskiej branży fotowoltaicznej o pilne wprowadzenie zmian w zakresie tzw. limitów cen energii wytwarzanej przez farmy słoneczne skierowanym do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy wprowadzające limity cen energii nie zostały wystarczająco przeanalizowane pod kątem ich wpływu na producentów energii ze źródeł odnawialnych. Chodzi dokładnie o ustawę z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U.2022.11.03) oraz jej nowelizację dokonaną na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ta druga jest aktualnie procedowana - została uchwalona przez Sejm, a obecnie jej tekst został przekazany do Senatu. Branża fotowoltaiczna zwraca uwagę nie tylko na same zapisy, ale również na tempo ich wprowadzania. W obu przypadkach trzy czytania projektów ustaw odbyły się w dwa dni.

Jest rzeczą niemożliwą, że w tak ekspresowym tempie uchwalania ustaw, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich obszerność (...) posłowie byli w stanie przeanalizować proponowane rozwiązania i przemyśleć ich wpływ na szereg podmiotów i procesów, na jakie one wpływają.

czytamy w apelu branży PV

Autorzy apelu zwracają również uwagę, że słowa takie jak „fotowoltaika” lub „energetyka słoneczna” w kontekście wprowadzenia tzw. limitów cen energii, nie padają ani razu.

Skutki wprowadzenia limitów cen

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie, na wytwórcach energii elektrycznej, również tych produkujących energię z instalacji fotowoltaicznych spoczywa obowiązek przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Sposób kalkulacji kwoty odpisu został ustalony w rozporządzeniu Rady Ministrów.
Branża PV zaznacza, że z punktu widzenia instalacji już wybudowanych obowiązek przekazywania odpisu może wiązać się problemami z obsługą długu, jaki został zaciągnięty na poczet realizacji inwestycji. Może to wynikać między innymi ze względu na ujemny koszt profilu wytwarzania, który w bezpośredni sposób obniżył dochody wytwórców energii z instalacji fotowoltaicznych oraz ze względu na wzrost poziomu stóp procentowych, który spowodował, iż koszty obsługi długu wzrosły w okresie ostatniego roku średnio o ponad 100 PLN na każdą sprzedawaną MWh.

W przypadku instalacji aukcyjnych, ale jeszcze niepracujących, zapisy mogą wiązać się z przełożeniem uruchomienia lub realizacji inwestycji w czasie, a w skrajnych przypadkach nawet z rezygnacją z realizacji. To problem dla całej energetyki, gdyż produkcja energii z OZE jest najtańsza i najbardziej ekologiczna. Co więcej, ustawa doprowadzi do efektu odwrotnego do zamierzonego.

Zdaniem branży, w przypadku instalacji przygotowywanych do realizacji, zapisy ustawy mogą doprowadzić do zamrożenia realizacji projektów, a w konsekwencji do weryfikacji zatrudnienia specjalistów, czy nawet zamknięcia obecnie funkcjonujących przedsiębiorstw. Dlaczego?

Koszty produkcji energii z farm fotowoltaicznych w większości są związane z nakładami inwestycyjnymi i kosztami pozyskania oraz obsługi kapitału, z którego była finansowana budowa. Z tych powodów inwestorzy, którzy drogo budowali lub drogo pozyskali kapitał mogą w wyniku funkcjonowania rozporządzenia ponieść w przyszłym roku stratę

komentuje dla Redakcji Globenergia Bogdan Szymański - Wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

O co więc apeluje branża?

APEL branży PV

Branża fotowoltaiczna w wystosowanym do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej apelu zwraca się o:

  • objęcie wytwórców energii elektrycznej z promieniowania słonecznego w instalacjach, które zostały przyłączone do sieci elektroenergetycznej w ostatnich pięciu latach wyjątkiem od przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny;
  • zmianę sposobu obliczania limitu ceny w taki sposób, aby w odniesieniu do instalacji korzystających z systemu aukcyjnego poza tym systemem limit ceny stanowiła cena aukcyjna lub cena referencyjna w zależności od tego, która z nich jest korzystniejsza;
  • znaczne podniesienie ceny referencyjnej dla fotowoltaiki dla instalacji zarówno powyżej jak i poniżej 1 MW
  • określenie, że obowiązek przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, wykonuje się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku, tj. w okresie, na jaki pierwotnie planowane było wprowadzenie tych zapisów.

Równocześnie Branża Fotowoltaiczna zadeklarowała chęć współpracy przy pracach nad zmianami legislacyjnymi oraz poprosiła o wyznaczenie terminu spotkania z Panią Minister Klimatu Anną Moskwą w celu przedstawienia szerszej argumentacji.

Źródło: PSES

Zobacz również