Produkcja energii z OZE

Produkcja energii elektrycznej z OZE w lipcu 2019 r. wyniosła ponad 1,7 TWh, wobec 1,4 TWh rok wcześniej, co stanowiło wzrost o 24 procent w porównaniu z lipcem ubiegłego roku oraz wzrost o 5,6 procent w porównaniu z czerwcem bieżącego roku. Udział energetyki odnawialnej w produkcji energii elektrycznej wzrósł z 12,9 procent w czerwcu 2019 r. do 13,4 procent w lipcu bieżącego roku.

W produkcji króluje wiatr. Najwięcej energii elektrycznej z OZE powstało z wiatru. Zdecydowanie mniej powstało ze słońca, wody i biogazu.

Jeśli chodzi o dynamikę, najlepiej wypadła fotowoltaika. Osiągnięty wzrost wyniósł aż 127% rok do roku! Zaraz za fotowoltaiką umiejscowiła się energia wiatrowa ze wzrostem o 41% rok do roku oraz biomasa ze wzrostem o 25% rok do roku. Elektrownie biogazowe odnotowały spadek o 11 procent rok do roku. Najgorzej tym razem wypadły elektrownie wodne. Spadek w produkcji energii rok do roku wyniósł aż 47 procent. Być może ma to związek z suszami, których doświadczyła Polska w tym okresie.


 Przygotuj się na zmiany ! Dołącz do uczestników II Kongresu Trendy Energetyczne!

Weź udział w dyskusji o MEGATRENDACH w energetyce w Polsce!Ogólna produkcja energii elektrycznej

Jak wynika z danych ARE, w lipcu br. produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 13,1 TWh. To o 7 procent mniej, niż wyniosła produkcja energii elektrycznej w lipcu ubiegłego roku. W porównaniu z produkcją energii elektrycznej w czerwcu bieżącego roku, w lipcu produkcja energii elektrycznej wzrosła o 2 procent.

Produkcja z węgla spada!

Produkcja z węgla spada! Energia elektryczna wyprodukowana z węgla kamiennego w lipcu bieżącego roku wynosiła 6,4 TWh, i tym samym była o 6 procent niższa niż w porównaniu z analogicznym okresem w 2018 roku. Z węgla brunatnego wyprodukowano blisko 3,5 TWh, czyli o 23 proc. energii elektrycznej mniej niż w lipcu 2018 r. Istotny wzrost zanotowała produkcja energii elektrycznej z OZE osiągając ponad 1,7 TWh wobec 1,4 TWh w lipcu 2018 r. To oznacza wzrost o 24 procent rok do roku!. Wzrosła również produkcja energii elektrycznej z gazu osiągając ponad 1,1 TWh i osiągając wzrost o 12 procent rok do roku.

Z kolei w porównaniu z produkcją energii elektrycznej w czerwcu br., w lipcu produkcja energii elektrycznej wzrosła o 2 procent. Zmalała jedynie produkcja energii elektrycznej z węgla brunatnego – o 0,8 procent. Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego praktycznie się nie zmieniła, a z pozostałych nośników energii wyprodukowano więcej energii elektrycznej. Największy wzrost zanotował gaz (wzrost o 18,9 proc. miesiąc do miesiąca) i OZE (wzrost o 5,6 proc. miesiąc do miesiąca).


Wzrost zainteresowania OZE przekłada się na zwiększającą się liczbę instalacji, a tym samym większą produkcję energii! Według badań Agencji Rynku Energii, produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki w lipcu 2019 było o 127% większa, niż dokładnie w tym samym okresie w 2018 roku! To fotowoltaika zaplusowała największą dynamiką!. Najwięcej energii zostało wyprodukowane z wiatru. W sumie, produkcja energii elektrycznej z OZE osiągnęła w lipcu 2019 ponad 1,7 TWh wobec 1,4 TWh w lipcu 2018 r. To oznacza wzrost o 24 procent rok do roku! OZE się rozwija, a my cieszymy się bardzo.

Źródło: CIRE

Redakcja GLOBEnergia