Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej skierowało list otwarty do Premiera Rządu Donalda Tuska. W imieniu osób i podmiotów gospodarczych, zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej, zwraca się do Premiera z apelem o zmianę polityki Rządu w zakresie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, w tym w szczególności wykorzystania energetyki wiatrowej do budowy zrównoważonego systemu generacji energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

List do pobrania: KLIKNIJ