Program „45% dopłat  na  zakup  i  montaż  kolektorów  słonecznych” cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wskazał tym samym na konieczność kontynuacji wspierania inwestycji w odnawialne źródła energii.


„Prosument”
jest następcą programu dofinansowań. Istotne jest zachowanie ciągłości wsparcia dla prawidłowego rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce. Specjaliści przestrzegają przed podejmowaniem błędnych decyzji i opóźnianiem wprowadzenia programów.

W związku z negatywnymi skutkami, jakie mogą wywołać nieprzemyślane decyzję w sprawie dopłat do inwestycji OZE w ramach programu Prosument, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej wystosował list do Janusza Ostapiuka – Podsekretarza Stanu i Przewodniczący Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aby zapoznać się w treścią pisma kliknij poniżej:
List ZPFEO

 
Źródło: Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej