Zarząd województwa łódzkiego przyjął projekt uchwały antysmogowej. Nowe przepisy mają na celu  ograniczenie zanieczyszczenie powietrza  m.in. poprzez eliminowanie paliw niskiej jakości  oraz dostosowanie instalacji cieplnych do wymogów związanych ze zmniejszaniem emisji szkodliwych gazów.

Zdecydowany krok w stronę czystszego powietrza

Zarząd woj. łódzkiego przyjął projekt uchwały antysmogowej. Teraz czekamy na efekty konsultacji społecznych. Na wniesienie uwag do projektu przedstawiciele lokalnych władz mają miesiąc, a mieszkańcy – 21 dni. Powołany został także komitet antysmogowy, który będzie pracował nad uwagami wpływającymi w trakcie konsultacji” – Jolanta Zięba-Gzik,członkini zarządu woj. łódzkiego, poinformowała na konferencji w poniedziałek. Podobnie jak w innych województwach (małopolskim i mazowieckim), władze lokalne kładą nacisk na etap partycypacji społecznych. Rozwiązania stosowane w walce z zanieczyszczeniami powinny być tworzone wspólnie ponieważ będą dotyczyć wszystkich obywateli. Zmiany wprowadzone przez uchwałę wpłynął na realia życia mieszkańców, np. rodzaj spalanego paliwa lub stosowanych kotłów. Muszą efektywnie przyczyniać się do ochrony powietrza i poprawy jakości środowiska, ale również stanowić osiągalny cel. Taki, który będzie możliwy do realizacji przy dostępnych funduszach. Dlatego właśnie istotna jest współpraca władz lokalnych i obywateli, aktywność oraz dialog obydwu stron.

Walka ze spalaniem węgla i śmieci

Głównym założeniem projektu jest wyeliminowanie na terenie województwa zjawiska spalania paliw najgorszej jakości (śmieci, muły węglowe, tani, zasiarczony węgiel) oraz  wymiana kotłów ciepłowniczych  – tak, aby spełniały najbardziej rygorystyczne normy.  Już od 1 września wprowadzone zostaną ograniczenia dot. używania paliw najgorszej jakości. Po przyjęciu uchwały przez Sejmik wdrażane będą kolejne zmiany, związane z unowocześnianiem modelu ogrzewnictwa w województwie. Zarząd województwa przypomina, że od stycznia 2021 roku wszystkie nowe kotły montowane w domach będą musiały spełniać wyśrubowane normy unijne.

W trosce o zdrowie mieszkańców

Zdaniem przewodniczącego komisji ochrony zdrowia Dariusza Szpakowskiego, który zasiada także w łódzkim komitecie antysmogowym, proponowane regulacje mają na celu przede wszystkim ograniczenie emisji pyłów – ponieważ właśnie to zjawisko najgorzej wpływa na zdrowie mieszkańców. Na powierzchni wdychanych pyłów absorbują się inne szkodliwe substancje (m. in. benzen, benzo(a)piren, WWA, dioksyny), niejednokrotnie o właściwościach rakotwórczych.  Dodał jednak, że przy przygotowaniu ostatecznej wersji uchwały należy zachować „zdrowy rozsądek„. Wprowadzone zmiany mają być dostosowane do realiów i możliwości finansowych mieszkańców województwa.

Elektrofiltry przedłużą życie starych instalacji

Ekspert zwraca uwagę, że często niedostatek jest przyczyną spalania złej jakości paliw, a w konsekwencji – zanieczyszczania powietrza. Uwzględnia polskie realia, których elementem są również przestarzałe instalacje, wymagające zastosowania elektrofiltrów. „Chciałbym, aby nie koncentrować się tylko na wymianie kotłów, bo część gospodarstw domowych z powodów ekonomicznych nie będzie w stanie zastosować takiego rozwiązania. Życie starych instalacji mogą przedłużyć elektrofiltry, które też istotnie zredukują emisję pyłów. W pracach tego zespołu przyjrzymy się zagadnieniom skuteczności tych filtrów i zapisom dotyczącym zachowania możliwości palenia węglem, ale w instalacjach spełniających wyśrubowane normy i nie zatruwających powietrza; bo przecież węgiel jest w Polsce powszechnie stosowanym źródłem ciepła” – wyjaśnił Szpakowski.

Kolejny etap działań władz na rzecz ochrony środowiska

Przewodniczący Sejmiku Marek Mazur zwrócił uwagę na fakt, że władze regionu już wcześniej prowadziły wieloetapową politykę antysmogową. „W czasie gdy zarząd województwa nadzorował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to na inwestycje zmniejszające emisję zanieczyszczeń atmosfery przeznaczono ponad 29 mln zł. Ze wsparcia skorzystały 22 samorządy” – podkreślił. Przewodniczący podał również, że jeszcze w tym roku zarząd województwa ogłosi kolejne konkursy na wsparcie dla działań ograniczających tzw. niską emisję. W ostatnim kwartale do podziału będzie ponad 90 mln zł –  są to środki przeznaczone na wymianę źródeł ogrzewania i sieci grzewczych. „Będzie też ok. 40 mln zł na rozwój odnawialnych źródeł energii – to oferta skierowana nie tylko do samorządów, ale też spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego” – dodał. Zapowiada, że uchwała antysmogowa trafi do Sejmiku późną jesienią.
Źródło: Polska Agencja Prasowa

Redakcja GLOBEnergia