Nowe mieszkania i energia z fotowoltaiki

Pierwszy projekt dotyczy budownictwa, a dokładniej budowy mieszkań komunalnych. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz wiceprezydent Adam Pustelnik poinformowali, że Łódź ogłosiła dialog konkurencyjny i szuka partnera, który wybuduje w pierwszej fazie 500 mieszkań komunalnych, które następnie odda w długoterminowy najem. Rozwiązania są stosowane w Niemczech oraz w Austrii.

W przypadku energetyki, drugim ważnym projektem będzie rozwój odnawialnych źródeł energii. Już w pierwszym kwartale 2021 r. przynajmniej kilkanaście hektarów nieruchomości zostanie wydzierżawionych inwestorom pod instalacje fotowoltaiczne. Gazeta Wyborcza informuje, że nieruchomości dedykowane fotowoltaice znajdują się na terenie dzielnicy Widzew, m.in. w okolicy ul. Brzezińskiej. Przetargi mają być ogłoszone na przełomie lutego i marca 2021 r.

Miasto liczy na dodatkowy dochód, jak i poprawę bilansu energetycznego.

– W pakiecie tych nieruchomości znajdą się także budynki użyteczności publicznej – łódzkie placówki edukacyjne. Wyposażymy je w kompleksowe instalacje do produkcji energii, co pozwoli szkołom i przedszkolom nie tylko zaoszczędzić na rachunkach za prąd, ale nawet je zlikwidować – wyjaśnia wiceprezydent Pustelnik.

Łódź 2030

Jak czytamy na stronie urzędu miasta Łodzi, 28 grudnia 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+, które będą trwać do 31 stycznia 2021 r. W tym miesiącu będa realizowane spotkania w wersjie elektronicznej  w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim. Starsze osoby mają możliwość zgłaszania swoich propozycji i uwag w czasie dyżurów telefonicznych.

Jednym z celów operacyjnych Łodzi jest budowanie czystego i zeroemisyjnego miasta. Działania będą oscylowały wokół dekarbonizacji transportu publicznego i gospodarki komunalnej, rozwoju mobilności zeroemisyjnej (m. in. elektromobilności), transportu rowerowego, budowy parkingów buforowych park&ride, eliminacji niskiej emisji pochodzącej z gospodarstw domowych, zarządzania energią wraz z wdrażaniem rozwiązań Smart Home czy lokalnej produkcji energii z OZE, w tym fotowoltaiki, technologii wiatrowych i geotermalnych, także w przestrzeni publicznej, budynkach użyteczności publicznej, w gospodarstwach domowych i wspólnotach mieszkaniowych.

Redakcja GLOBEnergia