LONGi Green Energy Technology Co ogłosiło oficjalne dołączenie do globalnej inicjatywy RE100 i zobowiązuje się do pozyskiwania 100% odnawialnej energii elektrycznej we wszystkich swoich globalnych operacjach do 2028 r.. Pośrednim celem jest osiągnięcie 70% do 2027 r.

RE100

Celem globalnej inicjatywy jest to, by największe firmy światowe dążyły do pokrycia 100% zapotrzebowania na energię przez OZE, w możliwie najkrótszym czasie. Każda firma w RE100 zobowiązuje się do pozyskiwania 100% energii elektrycznej zużywanej podczas globalnej działalności z energii odnawialnej. Wśród firm które również dążą do wypełnienia celów RE100 można wymienić Apple, Google, Facebook, Coca-Cola, Microsoft, Philips i Goldman Sachs.

LONGi przechodzi na 100% OZE

Dołączając do inicjatywy RE100, LONGi przejmie większą odpowiedzialność za globalny rozwój gospodarki niskoemisyjnej i osiągnięcie celów klimatycznych.

Od 2006 roku do chwili obecnej strategia energetyczna LONGi jest podzielona na trzy główne etapy:

Etap 1: 2006-2015, wykorzystanie konwencjonalnej energii do produkcji czystej energii.

Etap 2: od 2016 r., wykorzystanie czystej energii do wytwarzania czystej energii.

Fabryki LONGi w Yunnan i Malezji w Kuching znajdują się regionach bogatych w energię wodną

Etap 3: W przyszłości LONGi chce zrealizować koncepcję „Solar for Solar” polegającą na wytwarzaniu produktów z czystej energii przy użyciu 100% czystej energii

Działania

W ostatnich latach firma LONGi zainstalowała systemy fotowoltaiczne na dachach swoich zakładów produkcyjnych, aby promować wykorzystanie czystej energii. Jednocześnie LONGi aktywnie rozwijało energetykę słoneczną w farmach fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 2 GW i 1,5 GW w elektrowniach komercyjnych i przemysłowych.

LONGi jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw fotowoltaicznych, które nabyło „zielone certyfikaty energii elektrycznej” i wielokrotnie znajdowało się na liście przedsiębiorstw zajmujących się zieloną produkcją opracowywaną przez Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych Chińskiej Republiki Ludowej.

LONGi Solar

Producent modułów fotowoltaicznych