Przechodzenie w 100% na odnawialne źródła energii staje się ostatnio bardzo modną inicjatywą. Wiele miast i państw zobowiązuje się do całkowitego wycofania paliw kopalnych ze swojego miksu energetycznego. Przykładowo Kostaryka, która położona jest w Ameryce Środkowej, przez prawie 300 dni w roku była zasilana energią pochodzącą wyłącznie z OZE.

Obecnie kalifornijskie miasto Los Angeles zmierza ku przyszłości wolnej od paliw kopalnych. Rada Miasta Los Angeles zagłosowała za przyjęciem środków, które poinstruują lokalne zakłady energetyczne, w jaki sposób najlepiej osiągnąć cel, zakładający pozyskiwanie energii w 100% ze źródeł odnawialnych. W przeszłości Los Angeles borykało się z poważnym problemem zanieczyszczenia powietrza. W 2015 roku Time określił LA miastem o największym zanieczyszczeniu ozonem w USA.

Nowe zapisy, które przedstawili radni – Mike Bonin i Paul Krekorian- zalecają współpracę między zakładem wodno-energetycznym w Los Angeles-  Los Angeles Department of Water and Power (LADWP) a lokalnymi uniwersytetami, agencjami energetycznymi, specjalistami ds. energii oraz innymi interesariuszami w celu określenia, jakie priorytety należy ustalić i jakich inwestycji się podjąć, by osiągnąć cel 100% energii z OZE.

wielkość emisji dwutlenku węgla w LA

Spadek emisji CO2 w Los Angeles w perspektywie do 2034 roku, źródło: Los Angeles Department of Water and Power 2015 Briefing Book (pełnowymiarowy obraz otwiera się w nowym oknie)

Rada miasta informuje, że Los Angeles posiada możliwość modernizacji swoich zakładów w taki sposób, który identyfikuje potencjał wolnej od paliw kopalnych przyszłości i chroni podatników przed wzrastającymi kosztami opartych na węglu paliw.

Opracowano na podstawie: Futurism