Mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna, gospodarka odpadami oraz wodna, to obszary, w które inwestują Polskie miasta, aby być bardziej przyjaznym dla środowiskai mieszkańców. Co więcej, miasta widzą w tych inwestycjach również przyszłe oszczędności.

Systemy zarządzania energią, oświetleniem, inteligentne systemy kontroli ruchu drogowego – to wszystko ma sprawić, że sprostamy wyzwaniu urbanizacji i będziemy mogli mieszkać w bardziej przyjaznych i czystych miastach.
Oto kilka przykładów miast, które realizują takie działania i dla których trend Eco jest jedną z najlepszych dróg rozwoju.
Lublin
Miasto zainwestowało w rozwiązania w zakresie mobilności zrównoważonej. Główną osią jest elektryczny transport publiczny w postaci trolejbusów, które funkcjonują w Lublinie nieprzerwanie od 1953 roku. Dzięki inwestycjom Lublin zyska 26,4 km nowych tras dla trolejbusów, co znacząco zmniejszy udział pojazdów spalinowych. Ponadto miasto wprowadziło system wypożyczania rowerów publicznych, a także kompleksową i aktywną komunikację ze społeczeństwem, w tym szeroki zakres działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych.
„Elektryczny transport w miastach oraz sieć punktów ładowania, które dostarcza Schneider Electric są elementem budującym inteligentny system energetyczny w miastach. Niewątpliwie taki transport przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2, jak również emituje od 10 do 15 dB mniej hałasu niż tradycyjne auta. To pokazuje, że warto jest inwestować w takie rozwiązania” – mówi Anna Nowak – Jaworska V-ce Prezes Pion Partnerów i Dystrybucji w Schneider Electric Polska.
Gdańsk
Od kilku lat celem władz miasta jest znaczna redukcja zużycia energii poprzez zaangażowanie w renowację starszych budynków miejskich. Ponadto miasto inwestuje również w efektywne energetycznie obiekty takie jak Europejskie Centrum Solidarności ogrzewane za pomocą pomp ciepła. Dzięki wsparciu firmy Schneider Electric w Gdańsku powstaje także efektywna energetycznie szkoła. Zainstalowane zostaną w niej inteligentne systemy do zarządzania energią i komfortem cieplnym, które pomogą zwiększyć efektywność energetyczną obiektu, jak również uzyskać większe oszczędności.
Bydgoszcz
W Bydgoszczy władze miejskie zainwestowały w system oświetlenia ulicznego LED oraz czujniki mierzące ruch uliczny. Miasto wymieni 7309 lamp za kwotę ponad 22 mln zł. Takie rozwiązanie pozwoli miastu zmniejszyć wydatki na prąd od 30 do nawet 40 proc. Dodatkowo przy słupach oświetleniowych znajdą się czujniki, które będą mierzyć natężenie ruchu drogowego i dostosowywać oświetlenie do niego. Przy intensywnym natężeniu ruchu, oprawy LED-owe będą świecić na maksymalnym pułapie, natomiast gdy ruch się zmniejszy, zmaleje też moc światła, a co za tym idzie – pobór prądu.
Przykłady te pokazują, że inwestycje w rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej stają się atrakcyjne dla miast. Jednym z miejsc, w którym takie działania miast są doceniane jest konkurs Eco-Miasto, organizowany przez Ambasadę Francji w Polsce w partnerstwie m.in. z firmą Schneider Electric. 
Źródło: Schneider Electric