Magazyn energii należący do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) funkcjonuje od grudnia 2020 r. Rozwiązanie służy lokalnej sieci elektroenergetycznej, a dokładniej sieci dystrybucyjnej. Jest to pierwszy krok PGE w procesie budowy magazynów energii.

Wykonawcą instalacji jest polska firma Griffin Group Energy. Moc magazynu energii to 2 MW, a pojemność – 4 MWh.

Stacjonarny magazyn energi Rzepedź_Griffin Energy

Przedstawiciele wykonawcy Griffin Group Energy, który od 3 lat specjalizuje się w technologiach magazynowania energii, wskazali, że PGE w postępowaniu przetargowych oczekiwała technologii, która będzie najefektywniej realizować określone zadania. Projekt zakładał wykorzystanie magazynu w celach biznesowych, a nie jak wcześniej – naukowo-badawczych. W toku realizacji projektu wykonawcy zależało na zmniejszeniu liczby ilości dostawców poddostawców dostawców komponentów. Po analizie rynkowej wybór padł na firmę o światowej renomie, której technologia najlepiej odpowiadała na zapotrzebowania tego projektu

Na potrzeby realizacji tego projektu, dokumentacja techniczna dotycząca Powerpack Tesla została zaadoptowana oraz dostosowana do potrzeb i norm wymaganych przez polskie regulacje i prawo energetyczne.

Pierwszy na świecie magazyn energii oparty o technologię TESLA Powerpack został oddany do użytku w Australii w 2017 r. Jego moc to 100 MW, pojemność 129 MWh. Projekt jest inicjatywą komercyjną i ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie pracy sieci energetycznej poprzez magazynowanie energii.

 

Redakcja GLOBEnergia