Magazyn o mocy dwa razy większej od instalacji PV? To będzie możliwe. Zmiany w Prawie energetycznym

Do tej pory, według Prawa energetycznego, moc magazynu energii możliwego do zainstalowania w ramach mikroinstalacji prosumenckiej, jest dosyć ograniczona. Łączna moc potrzebnego magazynu energii i mikroinstalacji jest często większa niż umowna moc przyłącza, dlatego trzeba albo zdecydować się na mniejszy magazyn lub mniej paneli PV, albo wystąpić do operatora o większą moc umowną przyłącza. Żadne z tych rozwiązań nie jest optymalne, dlatego trwają prace nad nowelizacją Prawa energetycznego. Czego dokładnie dotyczą, opowiedział nam ekspert, który bierze bezpośredni udział w tym procesie.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • Moc magazynu energii będzie mogła być 2,2 razy większa niż moc fotowoltaiki, jeśli zostaną spełnione pewne warunki.
  • Moc wprowadzana do sieci nie będzie mogła być większa niż zainstalowana moc elektryczna mikroinstalacji.
  • Zmiany w prawie są już sformułowane, trwają prace w Ministerstwie Klimatu.

Omawiana zmiana Prawa energetycznego w zakresie magazynowania energii dotyczy punktu 8d12. Chociaż jego nowe brzmienie zostało już sformułowane, to jeszcze nie zaczęło obowiązywać. Trwają analizy dotyczące szczegółów, ale niewykluczone, że w ciągu kilku tygodni prawo zostanie zaktualizowane. 

Magazyn 2,2 razy większy od instalacji PV

Dotychczas sumaryczna moc instalacji PV i magazynu energii nie mogła być większa, niż moc przyłącza sieciowego. Według nowych przepisów, jeśli tylko spełnione zostaną proste warunki, moc magazynu i fotowoltaiki nie będą się już sumować. Nowe brzmienie punktu 8d12 to:

W przypadku przyłączenia do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji z magazynem energii elektrycznej, do mocy zainstalowanej mikroinstalacji, o której mowa w ustępie 8d4 nie wlicza się mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, o ile:

  • moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej jest nie większa niż 2,2 krotność mocy zainstalowanej mikroinstalacji

oraz

  • łączna moc, która może być wprowadzana do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej, jest nie większa, niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji, co musi zostać potwierdzone oświadczeniem odbiorcy na etapie zgłoszenia mikroinstalacji z magazynem energii.

O rozjaśnienie i wytłumaczenie zawiłości nowego prawa, które dla niewprawionego czytelnika może być nie do końca zrozumiałe, poprosiliśmy Roberta Maczionska, wiceprezesa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej do spraw technicznych i szkoleniowych. 

Jeśli chcemy uniknąć sumowania mocy mikroinstalacji oraz mocy magazynu współpracującego z tą mikroinstalacją, to po pierwsze, musimy zadbać, by stosunek mocy magazynu do mocy mikroinstalacji był nie większy niż 2,2, oraz po drugie – Prosument będzie musiał złożyć oświadczenie wskazujące, że maksymalna moc wprowadzana do sieci przez mikroinstalację ze współpracującym z nią magazynem nie będzie większa niż moc tej mikroinstalacji” – tłumaczy ekspert, który przewodniczy zespołowi pracującemu razem z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej nad zmianą punku 8d12.

Robert Maczionsek podaje również przykład, który pomoże zobrazować sobie przykładową sytuację. Magazyn współpracujący z instalacją fotowoltaiczną o mocy 4,8kWp nie może mieć większej mocy niż 10,56kW, jeśli właściciel chce uniknąć sumowania mocy urządzeń i prawdopodobnej konieczności wystąpienia o zmianę mocy umownej przyłącza. Natomiast maksymalna moc wprowadzana do sieci nie będzie mogła być większa niż 4,8kW.

Co istotne – wskazuje ekspert – mówimy tutaj o mocy magazynu, a nie o jego pojemności. Pojemność teoretycznie może być nieograniczona, ale ponieważ w praktyce oba parametry, czyli moc i pojemność, są ze sobą powiązane wprost proporcjonalnie, to i pojemność jest ograniczona”.

Moc a pojemność

Pojemność magazynu, to ilość energii, jaką można „przechować” w akumulatorze. Parametr ten najczęściej podaje się w watogodzinach (Wh), kilowatogodzinach (kWh → 1 kWh = 1000 Wh) lub amperogodzinach (Ah). Żeby przeliczyć pojemność podaną w amperogodzinach na watogodziny, wystarczy przemnożyć jej wartość przez napięcie płynącego prądu.

Moc z kolei mówi o tym, jak szybko można tę energię odebrać z magazynu, lub załadować do niego. Wyrażana jest najczęściej w watach (W) lub kilowatach (kW). To tego parametru dotyczy zmiana w prawie energetycznym. 

Pojemność i moc magazynów są wprawdzie ze sobą związane, ale urządzenia różnych producentów o tej samej mocy mogą mieć różną pojemność.

Dlaczego akurat 2,2?

Przyjęta wartość maksymalnego stosunku mocy magazynu do mocy instalacji (2,2) może wydawać się przypadkowa. Ustalona wartość jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami branży a możliwościami sieci dystrybucyjnych i postulatami ich operatorów. 

Jako branża mamy świadomość, że rozwój magazynów energii oraz elektromobilności, a także możliwość wykorzystania samochodu jako magazynu energii (technologia V2X), będą wymagać nowego podejścia do kwestii magazynowania energii, a co za tym idzie, kolejnej zmiany brzmienia punktu Prawa Energetycznego traktującego o sumowaniu mocy magazynu i mikroinstalacji” – komentuje Robert Maczionsek.

Obecnie zespół specjalistów razem z Ministerstwem Klimatu i Środowiska prowadzi analizy, w jaki sposób Prosument będzie oświadczać zgodność wykonania oraz konfiguracji instalacji z magazynem energii, z punktem 8d12. Można więc mieć nadzieję, że nowe przepisy wejdą w życie w niedługim czasie.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia