Magazyn zielonej energii – rusza punkt informacyjny. Dlaczego? 

Już 5-tego lutego w Bystrzycy Kłodzkiej zostanie otwarty Lokalny Punkt Informacyjny dla Magazynu Zielonej Energii “Młoty”. Placówka z siedzibą w Oddziale Zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Kłodzku to kolejny element działań grupy PGE, przybliżający mieszkańcom Bystrzycy Kłodzkiej szczegóły informacji o inwestycji “Młoty”.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • W Bystrzycy Kłodzkiej, czyli docelowej lokalizacji realizacji ESP Młoty zostanie uruchomiony Lokalny Punkt Informacyjny. To istotne centrum informacji dla mieszkańców regionu.
  • Oficjalne uruchomienie planowane jest 5-tego lutego br. 
  • Inwestycja ESP Młoty mimo burzliwej przeszłości, ciągnącej się od lat 70-tych ma zostać ukończona do 2030 roku.

Informacje, edukacja, warsztaty

Lokalny Punkt Informacyjny dla Magazynu Zielonej Energii „Młoty” będzie dostępny od 5 lutego 2024 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. Wszyscy zainteresowani projektem będą mogli przyjść i zapoznać się z informacjami o planowanej inwestycji, wyjaśnić wątpliwości, jak również zadać pytania. Dodatkowo, w ramach działalności Punktu będą organizowane aktywności edukacyjno – informacyjne dotyczące projektu - czytamy w komunikacie prasowym PGE.

Ta duża inwestycja z pewnością oddziałuje na wyobraźnie mieszkańców regionu już teraz. Dlatego nic dziwnego, że pojawiają się pytania i wątpliwości. Część mieszkańców w końcu będzie musiała nawet zostać przesiedlona. Dlatego PGE uruchamia punkt informacyjny. W tym publicznie dostępnym miejscu będzie można uzyskać szczegółowe informacje o inwestycji “Młoty”, jak również ogólne o sektorze elektrowni szczytowo-pompowych. Po realizacji projektu w Bystrzycy Kłodzkiej punkt ma zostać przekształcony w centrum edukacyjne. 

Wnętrze punktu informacyjnego w Bystrzycy Kłodzkiej. Źródło: PGE.

Co wiemy o inwestycji 

Dwuzbiornikowa elektrownia szczytowo-pompowa Młoty docelowo ma mieć moc 1050 MW. To strategiczna inwestycja. Oprócz generacji energii, projekt ma również pełnić funkcję przeciwpowodziową i utrzymać retencję wód w regionie. Koniec prac nad elektrownią Młoty planowany jest na 2030 rok. 

Magazyn Zielonej Energii „Młoty” jest strategicznym projektem z punktu widzenia transformacji energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego na południowo – zachodnim terenie Polski. Dlatego ważne jest kontynuowanie tej zielonej inwestycji, a otwarcie Lokalnego Punktu Informacyjnego jest spełnieniem oczekiwań mieszkańców i jednym z kluczowych działań w zakresie komunikacji dotyczącej tej inwestycji. Jesteśmy odpowiedzialnym inwestorem, który współpracuje z lokalną społecznością. Dlatego już w lipcu ubiegłego roku ogłosiliśmy, że otworzymy Lokalny Punkt Informacyjny dla Magazynu Zielonej Energii „Młoty”, w którym będzie można uzyskać rzetelne informacje dotyczące projektu, zadać pytania, jak również wziąć udział w  działaniach edukacyjnych

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
Makieta ESP Młoty znajdująca się w punkcie informacyjnym. Źródło: PGE.

Otwarta placówka jest dostosowana do prowadzenia warsztatów, wyposażona  m.in. w monitor, makietę prezentującą jak będzie wyglądał Magazyn Zielonej Energii „Młoty” oraz kącik dla dzieci z materiałami edukacyjnymi. Tworzenie takich Lokalnych Punktów Informacyjnych jest już działaniem standardowym przy największych inwestycjach w całej Europie.  

Na jakim etapie jest realizacja inwestycji?

To nie pierwsze podejście do budowy ESP w tej lokalizacji. O burzliwej przeszłości ESP Młoty pisaliśmy już wcześniej. Pierwsze prace rozpoczęto jeszcze w latach 70-tych. Do tej pory na miejscu oprócz sztolni brak konkretów. Tym razem jednak nowy inwestor - PGE zapewnia, że traktuje inwestycję poważnie. 

Grupa w czerwcu 2023 roku poinformowała, że: zostały zakończone prace nad studium wykonalności, które pokazały, że inwestycja jest możliwa do realizacji, a funkcjonowanie planowanej elektrowni szczytowo-pompowej wspomoże pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zabezpieczy region przed ewentualną  powodzią. Następnie w październiku ubiegłego roku PGE i NFOŚiGW podpisały umowę inwestycyjną na finansowanie budowy elektrowni. Ponadto w 2023 roku wykonana została także pełna 12-sto miesięczna inwentaryzacja przyrodnicza. PGE złożyła również wniosek do PSE o określenie warunków przyłączenia do sieci. Teraz czas na uruchomienie postępowania na Generalnego Wykonawcę Inwestycji o status którego ubiega się PGE. Prowadzone są także prace nad opracowaniem Raportu Oddziaływania na Środowisko, który zostanie złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Źródło: PGE.

Zobacz również