W 2016 roku na polu technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii wyłoniło się wiele interesujących trendów. Jak będzie się rozwijał sektor OZE w 2017 roku? Poniżej przedstawiono 10 głównych kierunków, w jakich postępuje rozwój technologii OZE.

No 10. Odnawialne paliwo lotnicze

Oprócz tego, że pewne popularne linie lotnicze, takie jak jetBlue oraz United, podjęły się pewnych zobowiązań w ubiegłym roku w celu oddania odnawialnego paliwa do eksploatacji, instytucje rządowe na całym świecie zawarły porozumienie w sprawie utworzenia globalnego, opartego na rynku rozwiązania dla lotnictwa międzynarodowego. Porozumienie to stanowi część większego planu. Plan związany jest z inwestycją w nowe technologie w obszarze awiacji i zwiększeniem wykorzystania paliw odnawialnych. To także ulepszenie działań związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych w przemyśle lotniczym.

No 9. Drony

Wiele uwagi w 2016 roku poświęcone zostało dronom. Przewiduje się, że w 2017 roku zainteresowanie dronami wzrośnie, w szczególności zaś w obszarze sektora OZE. To ten sektor dąży do ulepszenia tych technologii w celu udoskonalenia także i rozwoju projektów.

No 8. Elektrownie szczytowo – pompowe i odnawialne źródła energii

Elektrownie szczytowo – pompowe reprezentują największą ilość zainstalowanej mocy pośród technologii magazynowania energii i ich zastosowanie jako wielkoskalowego rozwiązania do regulacji przepływu energii odnawialnej w sieci wzrośnie w 2017 roku.

Oczekuje się, że przybędzie nowych obiektów typu elektrownie szczytowo – pompowe, Będą się one łączyć z innymi technologiami OZE, takimi jak  systemy wiatrowe czy słoneczne.

No 7. Instalacje solarne typu pay – as – you – go w Afryce

Start – upy typu pay – as – you – go stopniowo zyskują na popularności, jeśli chodzi o dostarczanie usług energetycznych do tych części kontynentu afrykańskiego, który posiada bardzo ograniczony dostęp do infrastruktury energetycznej lub nie posiada go wcale.  Wspomniany model łączy instalacje PV, technologie magazynowania i płatności mobilnej, tak by zapewnić klientom opłacalną opcję zakupu energii elektrycznej. W ubiegłym roku firmom, wykorzystującym wspomniany model, udało się pozyskać inwestorów w celu wsparcia owego modelu biznesowego. W 2017 roku oczekuje się, że instalacje PV typu pay-go rozprzestrzenią się szybko na obszarze wielu nowych regionów w Afryce.

No 6. Systemy magazynujące energię

Na rynku magazynowania energii odnotowano w 2016 roku znaczny progres, z racji tego, że technologie magazynowania zaprezentowały swoje wielozadaniowe możliwości, zapewniając wsparcie dla większej ilości systemów OZE przyłączonych do sieci oraz dostarczając usługi sieciowe. Dyskusja wokół magazynów energii  krążyła w zeszłym roku wokół koncepcji tego, że magazynowanie energii wymaga odpowiedniej polityki na rynku energii. W 2017 roku oczekuje się ulepszeń w tym obszarze ze strony USA i Wielkiej Brytanii, jako że oba państwa baczniej przyglądają się swoim strukturom rynku energii i poszukują sposobów na dostosowanie polityki tak, by sprostała wymaganiom związanym z magazynowaniem energii.

No 5. Morska energetyka wiatrowa w USA

W ubiegłym roku byliśmy świadkami zapoczątkowania historii rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na wodach USA. Pracę rozpoczęła pierwsza komercyjna morska farma wiatrowa- Block Island Wind Farm.

Morska energetyka wiatrowa

Na rynku wiatrowym zaznaczył się także wzrost aktywności fundacyjnej, ponieważ stany na Wschodnim Wybrzeżu pracowały intensywnie nad mechanizmami wsparcia dla przybrzeżnej energetyki wiatrowej na swoich wodach, zaś deweloperzy przedstawili propozycje, mające przyspieszyć wzrost w tym sektorze w nadchodzących latach. W 2017 roku przewiduje się, że ów sektor zaadaptuje nowe ramy polityczne na poziomie stanowym, które to faworyzują rozwój, ale też zawiązywanie współpracy pomiędzy deweloperami morskiej energetyki wiatrowej, jak również obiektów wydobycia ropy i gazu.

No 4. Korporacje i odnawialne źródła energii

Duże korporacje pokazały w ubiegłym roku, w czym tkwi ich siła, kierując swoje zainteresowanie na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Firmy, takie jak Google, Apple, Microsoft i inne wielkie przedsiębiorstwa w dużym stopniu zainwestowały w OZE w 2016 roku, ponadto społeczność korporacyjna zawarła swego rodzaju sojusz w celu znalezienia większej ilości sposobów na zakup energii odnawialnej. Przewiduje się, że w 2017 roku korporacje znajdą więcej kreatywnych strategii pozyskiwania energii odnawialnej.

No 3. Prezydentura Trumpa

Społeczność skupiona wokół odnawialnych źródeł energii doznała niemałego szoku, kiedy w 2016 roku Donald Trump został wybrany na prezydenta USA. Nowy prezydent jest wielkim przeciwnikiem OZE, zaś propagatorem rozwoju konwencjonalnych źródeł energii. Istnieją obawy o to, że w 2017 roku plany Obamy, dotyczące polityki czystej energii i redukcji emisji dwutlenku węgla, zostaną zniweczone.

No 2. Tesla

Ubiegłoroczna historia Tesli jest pełna zawiłości, ryzykownych przedsięwzięć oraz ekscytacji. Niektórzy są zdania, iż Elon Musk jest zbytnim idealistą, zaś działania, jakie podejmuje w celu stworzenia nowatorskiej marki dostawcy samochodów elektrycznych, instalacji PV i systemów magazynowania energii spowoduje upadek jednej z największych korporacji XXI wieku. Działania firmy w ubiegłym roku były ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa na rynku domowych magazynów energii w USA, jak również w Europie, na zacieśnienie relacji z Panasonic, przedstawienie wielkiego planu połączenia systemów PV i magazynowania energii oraz systemów ładujących w postaci pakietu w formie eBay, przejęcie Solar City za łączną kwotę 2 mld $, a także zaprezentowanie koncepcji dachów solarnych. Trudno jest zgadnąć, czego możemy się spodziewać w 2017 roku ze strony firmy Tesla i jej lidera- Elona Muska, niemniej jedna rzecz wydaje się oczywista- Tesla będzie musiała kontrolować na bieżąco rozwój podjętych przedsięwzięć, aby zachować kierunek zmian w 2017 roku.

No 1. Indie stawiają na PV

Indie wykazały w ubiegłym roku dużą aktywność w sektorze PV. Kraj zmierza do osiągnięcia planów zainicjowanych przez premiera Nerendra Modi, polegających na zwiększeniu całkowitej mocy zainstalowanej w PV do 100 GW do 2022 roku lub nawet wcześniej. W zeszłym roku Indie ogłosiły pierwsze projekty PV połączone z systemami magazynowania oraz przeznaczyły około 3 mld $ w ramach funduszy krajowych w celu rozbudowy krajowej infrastruktury paneli PV. W międzyczasie globalna społeczność inwestycyjna rozpoczęła działania wspierające przedsięwzięcia związane z rozwojem sektora PV w państwie, przeznaczając na to ponad 100 mld $. Oczekuje się, że w 2017 roku kwestie dotyczące przesyłu energii, systemów off- grid i opcji lokalnego magazynowania staną się bardziej przejrzyste. Co więcej w bieżącym roku Indie przejmą inicjatywę w obszarze finansów przeznaczonych na przedsięwzięcia związane ze zrównoważonym rozwojem, co przejawia się m.in. w założeniu pierwszego „ekobanku ” oraz zapoczątkowaniu wsparcia dla lokalnych banków poprzez unikalne mechanizmy publiczno – prywatne.

Opracowanie: Julita Zapilaj na podstawie: Renewable Energy World

 

Julita Zapilaj

Redaktor GLOBEnergia